Με βάση την τυπολογία των Coombs & Ahmed, η εκπαίδευση μπορεί να διακριθεί σε τυπική, μη – τυπική και άτυπη.

Η τυπική εκπαίδευση αναφέρεται στον θεσμό του «εκπαιδευτικού συστήματος», από τις πρώτες τάξεις της πρωτοβάθμιας έως τις ανώτερες βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η μη – τυπική εκπαίδευση αναφέρεται σε κάθε οργανωμένη και συστηματική εκπαιδευτική δραστηριότητα, που υλοποιείται εκτός του προαναφερθέντος θεσμοθετημένου πλαισίου.

ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εδώ θα βρείτε σενάρια μαθήματος, σημειώσεις, ασκήσεις και αναλύσεις κειμένων για τα φιλολογικά μαθήματα Γυμνασίου και Λυκείου

ΜΗ – ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εδώ θα βρείτε διδακτικό υλικό για πολιτιστικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς και υλικό που δημιουργήθηκε για τον Όμιλο Δημιουργικής Γραφής του ΠΣΠΘ