ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Εδώ θα βρείτε εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε κατά την συμμετοχή μου στον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Εδώ θα βρείτε εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε κατά την συμμετοχή μου στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων στο πλαίσιο του eTwinning

ΟΜΙΛΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΠΣΠΘ

Εδώ θα βρείτε εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε για τον Όμιλο Δημιουργικής Γραφής του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης