ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Εδώ θα βρείτε δημοσιεύσεις μου σχετικές με την αξιοποίηση της Δημιουργικής Γραφής και των ΤΠΕ στην διδακτική των φιλολογικών μαθημάτων, καθώς και με την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Εδώ θα βρείτε εισηγήσεις μου σχετικές με την αξιοποίηση της Δημιουργικής Γραφής και των ΤΠΕ στην διδακτική των φιλολογικών μαθημάτων, καθώς και με την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Εδώ θα βρείτε παρουσιάσεις μου σχετικές με την αξιοποίηση της Δημιουργικής Γραφής και των ΤΠΕ στην διδακτική των φιλολογικών μαθημάτων, καθώς και με την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών