ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

 
HΜΕΡΙΔΕΣ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

 

Εννοιολογική χαρτογράφηση (29-9-10)

Σύγχρονες τάσεις στα δίκτυα Η/Υ (20-12-2012)

Διημερίδα Προβληματισμού και Προτάσεων για τη Δευτεροβάθμια Τεχνική - Επαγγελματική Εκπαίδευση (21,22-12-2012)

Ημερίδα Ηλεκτρονικών για την "Ειδική Θεματική Δραστηριότητα" (24-4-2013)

Επιμορφωτικό σεμινάριο για την τεχνολογία γυμνασίου (21-1-2014)

Εισήγηση στο 2ο ΠΕΚ Αθήνας (Κριτική Παιδαγωγική-Κριτικός Εποικοδομισμός) (24-02-2014, 4-11-2014)4)

Εισήγηση στο 2ο ΠΕΚ Αθήνας (Προσαρμογή Προγράμματος και Λήψη Αποφάσεων) (24-02-2014)

Εισήγηση στο 2ο ΠΕΚ Αθήνας (Eννοιoλογική χαρτογράφηση) (4-11-2014)

Επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: "Μαθητοκεντρική προσέγγιση της εκμάθησης των μικροεπεξεργαστών μέσω επίλυσης προβλήματος" (Παρουσίαση) (13-03-2014)

Επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: "Μαθητοκεντρική προσέγγιση της εκμάθησης των μικροεπεξεργαστών μέσω επίλυσης προβλήματος" (Υλικό) (13-03-2014)

Αποτελέσματα ερωτηματολογίου (Μαθητοκεντρική προσέγγιση της εκμάθησης των μικροεπεξεργαστών μέσω επίλυσης προβλήματος)

Ημερίδα τεχνολογίας Γυμνασίου (20-11-2014)

. 1. Παρουσίαση Ντούση Η.

Αξιοποίηση πλατφόρμας edmodo : https://www.youtube.com/watch?v=Zf5IePej46Q&list=UU_1MRb89_fQqqyUW_Rff7Cw

Πρόταση διδασκαλίας για ενότητα "μεταφορές και επικοινωνίες" :https://www.youtube.com/watch?v=TLcF-5tFkaY&list=UU_1MRb89_fQqqyUW_Rff7Cw
Υλικό για ενότητα "μεταφορές και επικοινωνίες"
http://www.paperfoldables.com/legendopearlharbor.pdf 
http://www.ikatbag.com/2011/12/cardboard-telephone.html   
https://www.youtube.com/watch?v=qiN9VN9lcBg  

Χρήσιμα βίντεο
https://www.youtube.com/watch?v=-6TNtCvg3Z0
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/700

Πρόταση μαθητοκεντρικής διδασκαλίας για τις εισαγωγικές ενότητες της β΄τάξης γυμνασίου : 
https://www.youtube.com/watch?v=S7n1-Mh3tUo&list=UU_1MRb89_fQqqyUW_Rff7Cw

Λειτουργία ρόλων ομαδικής εργασίας  :  https://www.youtube.com/watch?v=V7nUdbOZOTk&list=UU_1MRb89_fQqqyUW_Rff7Cw

Βήματα κατασκευής μακετών τεχνολογίας : https://www.youtube.com/watch?v=rn-7TMuZTxM&list=UU6lAd48ExzzQhhODb_0tISw

2. Παρουσίαση Τούρλου Ι.

3. Παρουσίαση Περιμένη Κ.

 

Ημερίδα (2/4/2015): "Διάχυση καλών πρακτικών σχετικά με τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας στα μαθήματα ειδικότητας"

1. Παρουσίαση Παπαδημητρίου Α.

2. Παρουσίαση Κοτσιφάκου Δ.

Aνάλυση προσωπικότητας (τεστ πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner) (σύντομα θα αναρτηθεί και η νέα έκδοση με τους εννιά τύπους νοημοσύνης)

 

Τελευταία ενημέρωση: 4-4-2015