ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-BΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

 

ΛΥΚΕΙΟ

Δημιουργικές εργασίες

Η καινοτομία των ερευνητικών εργασιών στο Λύκειο 1

Η καινοτομία των ερευνητικών εργασιών στο Λύκειο 2

Βοήθημα ερευνητικής εργασίας

Παρουσιάσεις

Ενημέρωση μαθητών

Συμπεριφορά στις ομάδες εργασίας

Κοινωνιόγραμμα για σχηματισμό ομάδων

Αποτελεσματική λήψη απόφασης σε ομάδες

Αποτελεσματικότητα ομάδας (τεστ)

Διαβαθμισμένα κριτήρια αξιολόγησης μελών ομάδας

Διαβαθμισμένα κριτήρια για τη σχεδίαση ενός project

Αυτοστοχασμός σχετικά με το project

Τεστ διαπροσωπικών σχέσεων (εφαρμογή)

Αυθεντική αξιολόγηση στη διαθεματική διδασκαλία

Διαχείριση ομάδων

Διαμόρφωση ομάδων με το GroupDynamics(download)

Aνάλυση προσωπικότητας (τεστ πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner)

Εξήγηση των τύπων νοημοσύνης του Gardner

Bασικές αρχές παρουσιάσεων

Οδηγίες εφαρμογής των ερευνητικών εργασιών Σχολικού Έτους 2013-2014

Εισήγηση στο 2ο ΠΕΚ ( Διαφοροποιημένη και προσαρμοζόμενη διδασκαλία)

Εισήγηση στο 2ο ΠΕΚ(Κριτική Παιδαγωγική-Κριτικός Εποικοδομισμός)

Εισήγηση στο 2ο ΠΕΚ (Προσαρμογή Προγράμματος και Λήψη Αποφάσεων)

Εισήγηση στο 2ο ΠΕΚ ( Eννοιολογική χαρτογράφηση)

Χρήσιμες εισηγήσεις από ημερίδα της Π.Ε.ΚΑ.ΤΕ.

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Οδηγίες για τις Βιωματικές Δράσεις της Α΄ τάξης Γυμνασίου για το σχ. έτος 2013-2014

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Υπουργική απόφαση

Σχέδιο υποβολής

 

 

Χρήσιμoι σύνδεσμοι:

Πλάνα εργασίας τετραμήνου

Παραδείγματα από Ερευνητικά ερωτήματα ομάδων-χρονοπρογραμματισμός (αρχείο zip)

Οι Φάσεις των Ερευνητικών Εργασιών: Συνδυασμός Διερεύνησης και Συνεργασίας

Oι Φάσεις των Ερευνητικών Εργασιών (από βιβλίο Ματσαγγούρα)

http://blogs.sch.gr/nikmichailidis/archives/1829

Project-based learning handbook

 

Tελευταία ενημέρωση: 25-1-2017