Α΄ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ"Κεντρική ΝΕΑ Δ. Σ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΧΟΛΕΙΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΑ
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ"
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦ. FAX ΒΑΡΔΙΑ
1 1ο ΔΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ  12/Θ Τ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ 52 55131 2310411810 2310420432 ΠΡΩΙ
2 2ο ΔΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ  12/Θ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΚΑΛΛΙΔΟΥ 55131 2310411743 2310411743 ΠΡΩΙ
3 3ο ΔΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ  12/Θ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΥ 10  55132 2310481470 2310481470 ΠΡΩΙ
4 4ο ΔΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ  10/Θ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΚΑΛΛΙΔΟΥ 55131 2310411500 2310411500 ΠΡΩΙ
5 5ο ΔΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 12/Θ ΑΔΡΑΜΥΤΙΟΥ 2 55132 2310447722 2310447722 ΠΡΩΙ
6 6ο ΔΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ  6/Θ ΣΜΥΡΝΗΣ 51 55132 2310444860 2310445248 ΠΡΩΙ
7 7ο ΔΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ  12/Θ ΖΗΡΓΑΝΟΥ-ΕΡΥΘΡ.ΣΤΑΥΡΟΥ 55134 2310433980 2310430000 ΠΡΩΙ
8 8ο ΔΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ  6/Θ ΜΟΥΣΩΝ 1 55134 2310472236 2310472236 ΠΡΩΙ
9 9ο ΔΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ  7/Θ ΝΥΜΦΩΝ 1 55134 2310472730 2310472730 ΠΡΩΙ
10 10ο ΔΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ  12/Θ ΒΡΥΟΥΛΩΝ 51 55132 2310432386 2310432386 ΠΡΩΙ
11 11ο ΔΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ  12/Θ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 9 55133 2310432740 2310432740 ΠΡΩΙ
12 12ο ΔΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ  12/Θ Π.ΓΕΝΑΔΙΟΥ 3 55132 2310439444 2310456277 ΠΡΩΙ
13 13ο ΔΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 12/Θ ΑΔΡΑΜΥΤΙΟΥ 2 55132 2310435133 2310447723 2310435133 ΠΡΩΙ
14 15ο ΔΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ  12/Θ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΚΑΛΛΙΔΟΥ 55131 2310418716 2310418716 ΠΡΩΙ
15 17ο ΔΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 12/Θ ΑΝ ΘΡΑΚΗΣ 10 55134 2310434345 2310434345 ΠΡΩΙ
16 18ο ΔΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 6/Θ ΣΜΥΡΝΗΣ 51 55132 2310433346 2310433346 ΠΡΩΙ
17 20ο ΔΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ  10/Θ ΦΩΚΑΙΑΣ 11 55133 2310443750 2310480620 2310443750 ΠΡΩΙ
18 23ο ΔΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 6/Θ ΠΑΤΜΟΥ 13 55133 2310429840 2310429857 2310429857 ΠΡΩΙ
19 1ο ΔΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  12/Θ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΩΣ 2 54655 2310411696 2310416003 ΠΡΩΙ
20 3ο ΔΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  12/Θ ΔΕΛΦΩΝ 196 54248 2310302838 2310302838 ΠΡΩΙ
21 17ο ΔΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  6/Θ ΔΕΛΦΩΝ 196 54248 2310317200 2310317200 ΠΡΩΙ
22 82ο ΔΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  6/Θ ΔΕΛΦΩΝ 196 54248 2310319522 2310319522 ΠΡΩΙ
23 94ο ΔΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  12/Θ ΚΡΗΤΗΣ 88  54655 2310422227 2310422297 ΠΡΩΙ
24 10ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΣ  6/Θ ΑΧ.ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ-ΚΡΗΤΗΣ 88 54655 2310426805 2310426805 ΠΡΩΙ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ"
1 1ο ΝΗΠ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ  2/Θ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ 3 55131 2310426648 2310426648 ΠΡΩΙ
2 2ο ΝΗΠ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ  2/Θ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ 55132 2310437680   ΕΝΑΛΛΑΞ Γ
3 3ο ΝΗΠ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 2/Θ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 45 55132 2310441323 2310441323 ΕΝΑΛΛΑΞ Γ
4 4ο ΝΗΠ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ  2/Θ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 10 55134 2310433077 2310433077 ΠΡΩΙ
5 5ο ΝΗΠ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 1/Θ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 1 55131 2310414429 2310414429 ΠΡΩΙ
6 6ο ΝΗΠ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ   2/Θ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 2 55133 2310430600 2310430600 ΠΡΩΙ
7 7ο ΝΗΠ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ  2/Θ ΝΥΜΦΩΝ 1 55134 2310472587 2310472587 ΠΡΩΙ
8 8ο ΝΗΠ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ  2/Θ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 14 55133 2310439196 2310439196 ΠΡΩΙ
9 9ο ΝΗΠ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ  2/Θ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΚΑΛΛΙΔΟΥ 55131 2310414800 2310414800 ΠΡΩΙ
10 10ο ΝΗΠ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ  2/Θ ΙΩΑΚΕΙΜ Γ 46   55132 2310430330 2310430330 ΠΡΩΙ
11 11ο ΝΗΠ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 2/Θ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 45 55132 2310441323 2310441323 ΕΝΑΛΛΑΞ Λ
12 12ο ΝΗΠ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ  2/Θ ΒΡΥΟΥΛΩΝ 51 55132 2310447961 2310447961 ΠΡΩΙ
13 13ο ΝΗΠ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 1/Θ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 10 55134 2310432402 2310432402 ΔΙΠΛΗ ΒΑΡΔΙΑ
14 14ο ΝΗΠ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ  2/Θ ΙΣΜΗΝΗΣ 10  55132 2310436414 2310439444 ΔΙΠΛΗ ΒΑΡΔΙΑ
15 15ο ΝΗΠ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ  2/Θ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΚΑΛΛΙΔΟΥ 55131 2310414800 2310414800 ΠΡΩΙ
16 16ο ΝΗΠ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ  2/Θ Κ.ΓΚΟΝΗ-ΚΥΔΩΝΙΩΝ 34 55131 2310415777 2310415777 ΠΡΩΙ
17 17ο ΝΗΠ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 2/Θ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 2 55133 2310430600 2310430600 ΠΡΩΙ
18 18ο ΝΗΠ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 2/Θ ΙΩΝΙΑΣ 14 55134 2310430489 2310430489 ΠΡΩΙ  ΕΝΑΛΛΑΞ Λ
19 19ο ΝΗΠ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 2/Θ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ &ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ 55134 2310481337    
20 21ο ΝΗΠ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 1/Θ ΙΩΝΙΑΣ 14 55134 2310430489 2310430489 ΕΝΑΛΛΑΞ Γ
21 22ο ΝΗΠ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ  2/Θ ΠΑΤΜΟΥ 13 55133 2310426535 2310426535 ΠΡΩΙ
22 23ο ΝΗΠ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 1/Θ ΠΑΤΜΟΥ 13 55133 2310426535 2310426535 ΠΡΩΙ
23 25ο ΝΗΠ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 1/Θ ΚΟΥΣΚΟΥΡΑ 32 55131 2310414884 2310414884 ΠΡΩΙ
24 26ο ΝΗΠ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ  2/Θ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΥ 20 55132 2310458929 2310458929 ΠΡΩΙ
25 27ο ΝΗΠ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 1/Θ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ  55132 2310437680   ΕΝΑΛΛΑΞ Λ
26 1ο ΝΗΠ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  1/Θ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΩΣ 2 54655 2310411262 2310411738 ΟΛΟΗΜΕΡΟ
27 2ο ΝΗΠ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  2/Θ Θ.ΣΟΦΟΥΛΗ-Ν.ΤΥΠΑ 1  54646 2310411116 2310411116 ΕΝΑΛΛΑΞ Λ
28 8ο ΝΗΠ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  1/Θ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΩΣ 2 54655 2310411738 2310411738 ΟΛΟΗΜΕΡΟ
29 66ο ΝΗΠ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  2/Θ ΜΑΡ.ΚΑΛΛΑΣ 2Β 54645 2310411116 2310411116 ΟΛΟΗΜΕΡΟ
30 82ο ΝΗΠ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  1/Θ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ 2 54248 2310329033 2310329033 ΕΝΑΛΛΑΞ Γ
31 101ο ΝΗΠ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2/Θ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΩΣ 2 54645 2310411738 2310411738 ΠΡΩΙ
32 102ο ΝΗΠ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2/Θ ΠΑΠΑΔΑΚΗ 3 54248 2310313376 2310313675 ΟΛΟΗΜΕΡΟ

         

 

08/03/2015


Ερωτήσεις ή προβλήματα σχετικά με αυτήν την τοποθεσία Web πρέπει να απευθύνονται στην [apromitheas@sch.gr].
Πνευματικά δικαιώματα © 2009 Ζιάκος Βαγγέλης vagelis@sch.gr. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
Τελευταία τροποποίηση: 08.03.2015.