Α΄ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ"Κεντρική ΝΕΑ Δ. Σ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΧΟΛΕΙΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΑ
 

 

ΝΟΜΟΙ Π.Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & Υ/Α
Ν.1566/1985 ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις) Π.Δ. 200/1998 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ (Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων.) ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ  ΦΕΚ.1340 (Καθορισμός ιδιαίτερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων)
Ν.2190/1994 (Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και άλλα θέματα διοίκησης) Π.Δ.201/1998 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων.) Φ.Ε.Κ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο.)
Ν.2817/2000 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις ) Π.Δ. 50/1996 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ (Μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ-ΕΚΔΡΟΜΕΣ (Εκδρομές-διδακτικές επισκέψεις δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων)
Ν.2525/1997 (Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις.) Π.Δ.100/1997 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ (Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.) ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

(Χρήση κινητών τηλεφώνων)

Ν.2986/2002 ΟΡΓΑΝΩΣΗ Π/Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις) Π.Δ. 8/1995 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΡΙΑ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Ν.3467/2006 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ (Επιλογή στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης και εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.) Π.Δ.121/1995 (Συμπλήρωση διατάξεων για την αξιολόγηση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου) ΜΟΡΙΑ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ
Ν.3528/2007 ΚΩΔ.ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.) Π.Δ.140/1998  ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ(Όροι και διαδικασία της μονιμοποίησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και υπηρεσιακής εξέλιξης αυτών, παρεχόμενες εγγυήσεις στους αξιολογούμενους και διαδικασία οριστικοποίησης των εκθέσεων αξιολόγησης)  
Ν.3699/2008 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.) Π.Δ.178/2004 Τρόπος τήρησης και ενημέρωσης του προσωπικού μητρώου των δημοσίων υπαλλήλων ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΦΕΚ 655/21-3-2013 (Δικαίωμα εισόδου σε μεμονωμένα Μνημεία, οργανωμένους Αρχαιολογικούς Χώρους, Ιστορικούς Τόπους και Μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο)
Ν.3730/2008 ΚΑΠΝΙΣΜΑ (Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις.) Π.Δ.63/1981 Αρχειοθέτηση εγγράφων ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
  Προεδρικό Διάταγμα 152/2013 για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 1-11-2013  
N.3518/2006 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΜΟΝΟΕΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ (Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντά ξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.) ΔΙΑΦΟΡΑ Φ.Ε.Κ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΤΑΞΗ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Ν.3194/2003 Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις.   ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Π.Ε.  (Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης)
Ν.3205/2005  ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/2003(ΦΕΚ 297/Α’) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» Εγγραφές μαθητών στην Α΄ Δημοτικού στα σχολεία Π.Ε. Υ.Α. Πρόγραμμα λειτουργίας 800 Δημοτικών με ενιαίο πρόγραμμα

Φ. 12  / 620  / 61531  /Γ1/31-05-2010

 
N.3833 (ΦΕΚ 40 Α/5-3-2010) που καθορίζει τις μειώσεις των αποδοχών στους εκπαιδευτικούς και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα Αλλόθρησκοι μαθητές την ώρα των θρησκευτικών Φ.Ε.Κ. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
Ν.3839/2010 Ανασυγκρότηση των ΠΥΣΠΕ(Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με
αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια − Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.)και λοιπές διατάξεις)
Όρια σχολείων Δήμου Καλαμαριάς Y/A ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΑΕΠ 30-05-2011

N. 3687_2008Θέματα προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις.

Χάρτης Ορίων Δήμου Καλαμαριάς Φ.Ε.Κ. Νέος κανονισμός παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.)
N.3848_2010 Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση
κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις
.
Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2013-2014 Y/A: Διδασκαλία - Πρόγραμμα σπουδών και οδηγίες των νέων διδακτικών αντικειμένων που θα εισαχθούν στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία
Ν.2517_1997 Ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών στο δημοτικό σχολείο Προγραμματισμός Ολοήμερων σχ. έτους 2013-2014 Υ/Α «Αναδιάρθρωση και εξορθολογισμός της διδακτέας ύλης στα Φυσικά Ε’ και Στ΄Δημοτικού, στα Μαθηματικά της Ε’ και Στ’ Δημοτικού και στη Γεωγραφία Ε’ και Στ’ Δημοτικού. »
 Ο Νόμος 4057/2012 το νέο πειθαρχικό των Δημ. Υπαλλήλων Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών διαδικασία Αναμόρφωση Ωρολογίων προγραμμάτων ΦΕΚ1139/23-08-2006
Νόμος 4203/2013 για το παρουσιολόγιο των εκπαιδευτικών!!!! Προκαταβολή σύνταξης ΦΕΚ 1344/13-06-2013 «Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την αριθμ.268/2012 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για την εφαρμογή μειωμένου ωραρίου εργασίας λόγω αναπηρίας σε υπαλλήλους που απολαμβάνουν ειδικού ωραρίου κανονιστικά καθορισμένου»

Νόμος 4210/2013 ΄Αδειες, νέο καθεστώς

 
Εκδρομές διδακτικές επισκέψεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων ΦΕΚ 170/6-03-1997  
  ΦΕΚ κανόνων λειτουργίας Κυλικείων και Ολοήμερων 29-08-2013

 

 

 

 

08/03/2015


Ερωτήσεις ή προβλήματα σχετικά με αυτήν την τοποθεσία Web πρέπει να απευθύνονται στην [apromitheas@sch.gr].
Πνευματικά δικαιώματα © 2009 Ζιάκος Βαγγέλης vagelis@sch.gr. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
Τελευταία τροποποίηση: 08.03.2015.