ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Βασικά στοιχεία και μαθήματα Πληροφορικής για την αξιοποίησή της στον εργασιακό και προσωπικό τομέα

Περιεχόμενα  

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Βασικά Στοιχεία Πληροφορικής <θα χρειαστείτε το WinZip και το Acrobat Reader

        (Δομή & Λειτουργία του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή)

Εισαγωγή στα WINDOWS <θα χρειαστείτε τo WinZip και το Acrobat Reader

        (Τα βασικά βήματα στα Windows)

Οργάνωση - Εύρεση Αρχείων <θα χρειαστείτε το WinZip και το Acrobat Reader

        (Οργάνωση, wild characters, κ.λπ.)

Δημιουργία / Φακέλων / Υποφακέλων - Αποθήκευση Αρχείων

 

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ MS OFFICE

Ο Επεξεργαστής Κειμένου (WORD)

        (Τα βασικά βήματα στο Word)

Λογιστικά φύλλα (Excel)  

        (Τα βασικά βήματα στο Excel)

Μαθήματα για το POWER POINT: http://www.lib.uth.gr/LWS/el/el_files/help_ppt_5.pdf

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα στη χρήση παρουσιάσεων Power Point στη σχολική τάξη 

σύντομα περισσότερα....

Εάν δεν έχετε το WinZip και το Acrobat Reader, βρείτε τα (μαζί με πολλά άλλα δωρεάν προγράμματα) στην Ενότητα: DOWNLOAD

Anastasia Vakaloudi
Copyright  

HOME PAGE