Αρχείο κατηγορίας Διδακτική μεθοδολογία

Τι βοηθα τους φτωχους μαθητες;

Σε ένα από τα καλύτερα άρθρα που διάβασα πρόσφατα αναλύεται μια μεταέρευνα (έρευνα που επεξεργάζεται και συναρθρώνει τα αποτελέσματα άλλων ερευνών)  η οποία διαπιστώνει ότι οι καλύτερες ακαδημαϊκές παρεμβάσεις για τους μαθητές με χαμηλό κοινωνωικοικονομικό προφίλ, δηλαδή, τους φτωχούς είναι οι ακόλουθες:

  • Ιδαίτερα μαθήματα
  • Ανατροφοδότηση και παρακολούθηση της προόδου του μαθητή
  • Ομαδική διδασκαλία
  • Συνεργατική μάθηση (μάθηση σε ζεύγη ή μικρές ομάδες)

Συμπέρασμα: ο μαθητής χρειάζεται άλλους ανθρώπους για να μάθει, δασκάλους και συμμαθητές (όχι απαραίτητα μηχανές).

Η έρευνα είναι: Academic Interventions for Elementary and Middle School Students With Low Socioeconomic Status. A Systematic Review and Meta-Analysis. (, , ,

Τον ενδιαφέροντα σχολιασμό της ερευνάς διαβάστε τον εδώ: Study of the Week: What Actually Helps Poor Students? Human Beings