ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η αξιολόγηση των ιστότοπων θα γίνει από τους ίδιους τους συμμετέχοντες (peer review) και από σώμα έμπειρων αξιολογητών. Οι ιστότοποι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής θα αξιολογηθούν σε τρεις φάσεις σύμφωνα με την διαδικασία αξιολόγησης, χωρίς να γίνονται δεκτές ενστάσεις επί αυτής.

Ένας υποψήφιος Ελληνόφωνος Εκπαιδευτικός Ιστότοπος γίνεται δεκτός για να συμμετέχει στον 8ο ΔΕΕΙ, εφόσον πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Η βασική γλώσσα του περιεχομένου είναι η Ελληνική, εκτός αν ο ιστότοπος αναφέρεται στη διδασκαλία ξένης γλώσσας (αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική – γλώσσες που διδάσκονται στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα). Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να είναι στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα.
 2. Φαίνεται ο/η υπεύθυνος του ιστότοπου ή δηλώνεται στην αίτηση υποψηφιότητας. Στην περίπτωση που ο σχολικός ιστότοπος είναι αποκλειστικό προϊόν των μαθητών/τριών, φαίνεται ο/η υπεύθυνος εκπαιδευτικός της μαθητικής ομάδας.
 3. Για την περίπτωση που η πρόσβαση απαιτεί λογαριασμό σύνδεσης στον ιστότοπο, θα πρέπει στην αίτηση, στο πεδίο «Πληροφορίες πρόσβασης», να γράφονται όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης που θα δοθούν στους κριτές ή ό,τι άλλο απαιτείται για πλήρη πρόσβαση στον ιστότοπο.
 4. Δε συντηρείται από ιδιωτική εταιρεία ή επαγγελματίες και δεν έχει κατασκευαστεί από άτομα που χρηματοδοτήθηκαν αποκλειστικά γι’ αυτόν τον σκοπό από ευρωπαϊκό ή άλλο πρόγραμμα.
 5. Δεν περιέχονται εμπορικές διαφημίσεις που δεν εξυπηρετούν το σκοπό και τους στόχους του εκπαιδευτικού ιστότοπου. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις εμφάνισης διαφημίσεων που καταχωρούνται αυτόματα λόγω δωρεάν παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών (π.χ. WordPress, blogger κ.λπ.).
 6. Το περιεχόμενό τoυ τoν καθιστά κατάλληλο για εκπαιδευτική – παιδαγωγική χρήση.
 7. Δεν περιέχει υβριστικό – ρατσιστικό – φυλετικό – σεξιστικό – περιεχόμενο, δεν προσβάλλονται σε αυτόν βασικές αρχές θρησκειών, δεν προβάλλει περιεχόμενο πολιτικών πεποιθήσεων, σοβινιστικών ή εθνικιστικών απόψεων και δεν προσβάλλονται σε αυτόν πρόσωπα και θεσμοί. Ούτε υπάρχουν διευθύνσεις και σύνδεσμοι που οδηγούν σε αντίστοιχο περιεχόμενο.
 8. Δεν εμφανίζονται προσωπικά δεδομένα μαθητών/τριών, μέσω φωτογραφιών ή βίντεο με ονοματεπώνυμα. Στην αίτηση συμμετοχής να δηλώνεται υπεύθυνα ότι τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών/τριών, εφόσον υπάρχουν στον ιστότοπο, είναι μετά από έγγραφη άδεια του γονέα ή κηδεμόνα ή του/ης μαθητή/τριας εφόσον είναι ενήλικες.
 9. Δεν περιλαμβάνεται σε αυτόν και δεν διακινείται μέσω αυτού λογισμικό που δεν είναι ελεύθερο ή είναι ειδικά διαμορφωμένο (σπασμένο), και χρησιμοποιείται χωρίς την άδεια χρήσης των δημιουργών – ιδιοκτητών του.
 10. Aναφέρονται οι συγγραφείς ή ο/η υπεύθυνος ανάρτησης των εργασιών που παρουσιάζονται. Αν το υλικό δεν είναι πρωτότυπο, να υπάρχουν αναφορές στις πηγές.
 11. Η διεύθυνση του ιστότοπου (URL) ανοίγει. Σε περίπτωση προβλήματος, κατά την περίοδο αξιολόγησης, που καθιστά αδύνατο το άνοιγμα της διεύθυνσης του ιστότοπου (URL), δίνεται περιθώριο τριών (3) ημερών, για να αποκατασταθεί το πρόβλημα.
 12. Οι προσωπικοί ιστότοποι μελών της οργανωτικής επιτροπής, ή μέλους του σώματος έμπειρων αξιολογητών (Αξιολογητές Β), ή οι ιστότοποι σχολείων, τους οποίους τα παραπάνω μέλη έχουν δημιουργήσει ή συμβάλλουν στη συντήρησή τους, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, εκτός συναγωνισμού. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση ιστότοπου ο οποίος είχε διακριθεί με το 1ο Βραβείο στον προηγούμενο διαγωνισμό (7ος ΔΕΕΙ).

 
Διαδικασία αξιολόγησης