Εκπαιδευτική Προσέγγιση

  • Οι μαθητές παραλαμβάνουν το Arduino με τα υλικά (καλώδια, Led, άλλες συσκευές) που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της άσκησης.
  • Αφού γίνει μια επεξήγηση του τι ακριβώς θα κατασκευαστεί και λύνονται τυχόν απορίες, κάνουν τις συνδέσεις των συσκευών.
  • Συνδέουν το Arduino με τον υπολογιστή τους μέσω της θύρας USB.
  • Προγραμματίζουν στον υπολογιστή με χρήση της εφαρμογής
  • Αποστέλλουν και εκτελούν το πρόγραμμα στο Arduino.

 

Παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για τις πρώτες Άσκησεις

 

«Άσκηση 1»

Σε αυτό το μάθημα θα μάθουμε πώς να συνδέουμε ένα απλό λαμπάκι LED στο Arduino μας και να το προγραμματίσουμε να αναβοσβήνει κάθε 1 δευτερόλεπτο.

Βάλτε το Led στο ράστερ και συνδέστε το μακρύ ποδαράκι του με το PIN 3 του Arduino. Το άλλο ποδαράκι συνδέστε το με την γείωση (GND) όπως φαίνεται στην εικόνα.

Πηγαίνετε στην σελίδα «Συσκευές» και πατήστε το πλήκτρο «ADD» στην συσκευή «Laser/LED».

Επιλέξτε διακόπτη «LED λαμπάκι» και συμπληρώστε το Signal Pin στην «Ρύθμιση συσκευής» τον αριθμό 3 που αντιστοιχεί στο Pin που συνδέσαμε το LED.

Πηγαίνετε στην σελίδα «Πρόγραμμα» και συνθέστε το παρακάτω πρόγραμμα, στο τέλος πατήστε το πλήκτρο «Αποστολή» για να μεταφερθεί το πρόγραμμα στο Arduino και να εκτελεστεί.

Αποθηκεύστε την εργασία σας με το όνομα «Άσκηση1».

 

Συνδέσεις συσκευών

 

 

Προσθήκη συσκευής στην εφαρμογή και ρύθμισή της

 

 

Προγραμματισμός με χρήση μπλοκ εντολών

 

Γενικές Εντολές Εντολές Συσκευών Εντολές Συσκευών Εντολές Συσκευών

 

Αποστολή για εκτέλεση στο Arduino