Για οποιαδήποτε πρόταση βελτίωσης, αναφορά bug, συνεισφορά άσκησης - project μπορείτε να αποστέλλετε email στην διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (αφαιρέστε τις τελείες πριν και μετά το @)