Έλεγχος Συσκευών Arduino

 

 

  • Σκοπός της εφαρμογής είναι η εισαγωγή στον προγραμματισμό, την ρομποτική και τα ηλεκτρονικά με εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο.
  • Τα παιδιά εκτός από το να προγραμματίζουν, δημιουργούν κατασκευές συνδέοντας ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

 

Περιβάλλον Εφαρμογής

 

Μαθήματα Θεωρίας

 

 

Ασκήσεις για γνωριμία με τις συσκευές

 

 

Project για εμβάθυνση και αξιοποίηση των γνώσεων