Το Arduino είναι ένας μικροελεγκτής μονής πλακέτας, δηλαδή μια απλή μητρική πλακέτα ανοικτού κώδικα με ενσωματωμένο μικροελεγκτή και εισόδους/εξόδους, η οποία μπορεί να προγραμματιστεί με τη γλώσσα Wiring. (  Πηγή : Wikipedia  )

   

 • Επεξεργαστής: ATmega328P
 • Ψηφιακά I/O Pins: 14
 • Αναλογικά I/O Pins: 6
 • Μνήμη Flash: 32 KB
 • SRAM: 2 KB
 • EEPROM: 1 KB
 • Clock Speed: 16 MHz
   

Τι Μπορούμε Να Κάνουμε

 

 • Χρησιμοποιείται σε προϊόντα αυτοματισμού, Διαδίκτυο των πραγμάτων (IOT)
 • Έλεγχος συσκευών
 • Ανίχνευση αερίων (CO, Βουτάνιο, Μεθάνιο, Υδρογόνο,LPG , Αιθανόλη (Αλκοόλ)
 • Ανίχνευση Χρώματος, Κίνησης, Φωτός
 • Μέτρηση Απόστασης, προσανατολισμός
 • Κλπ

 

Προγραμματισμός (γλώσσα Wiring)

 

Λαμπάκι LED που αναβοσβήνει κάθε 1 δευτερόλεπτο

#define LED_PIN 13

 

void setup () {

pinMode (LED_PIN, OUTPUT); // enable pin 13 for digital output

}

 

void loop () {

digitalWrite (LED_PIN, HIGH); // turn on the LED

delay (1000); // wait one second (1000 milliseconds)

digitalWrite (LED_PIN, LOW); // turn off the LED

delay (1000); // wait one second

}