Περιγραφική μουσική και ζωγραφική

Στα πλαίσια των μαθημάτων της μουσικής και των εικαστικών της Δ΄ τάξης του 2ου Δ.Σ Κω , κλήθηκαν να γνωρίσουν το έργο του A.Vivaldi(4 εποχές) και να κατανοήσουν την περιγραφική μουσική καθώς και να την αποτυπώσουν με λόγια, χρησιμοποιώντας τα συναισθήματά που τους προκάλεσε.

Στη συνέχεια, στο μάθημα των εικαστικών, ζητήθηκε από τους μαθητές να δημιουργήσουν ζωγραφικά έργα εμπνευσμένα από το κείμενό τους. Σκοπός του εγχειρήματος ήταν οι μαθητές να εξωτερικεύσουν τα συναισθήματά τους με ερέθισμα τη μουσική και «εργαλείο» τη φαντασία και το ταλέντο τους.

Πρόσθετες πληροφορίες