Οδηγός Λειτουργίας και κώδικας δεοντολογίας του ηλεκτρονικού μητρώου δεδομένων μαθητών ΑμΕΑ

Εγκύκλιος: Οδηγός Λειτουργίας και κώδικας δεοντολογίας του ηλεκτρονικού μητρώου δεδομένων μαθητών ΑμΕΑ
Παράρτημα 1: Επεξηγηματικό έγγραφο για τους ρόλους των χρηστών
Παράρτημα 2: Όροι Χρήσης και Κώδικας Δεοντολογίας
Παράρτημα 3Α: Έγγραφο Ενημέρωσης προς τους γονείς/κηδεμόνες
Παράρτημα 3Β: Έγγραφο-συγκατάθεσης γονέων/κηδεμόνων μαθητών ΑμΕΑ
Παράρτημα 4Α: Εγχειρίδιο για το Μητρώο ΑμΕΑ κ τα Υποσυστήματα του
Παράρτημα 4Β: Εγχειρίδιο για την Ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση μητρώου ΑμΕΑ

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 313 άρθρα