Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 2316/τ. Β΄/19-06-2018) – Κατανομή των θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Π.Ε.Κ.Ε.Σ.) κατά κλάδο και ανάθεση επιστημονικής ευθύνης

Αριθμ. Φ.351.1 /3/100766/Ε3/19-06-2018

Κατανομή των θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Π.Ε.Κ.Ε.Σ.) κατά κλάδο και ανάθεση επιστημονικής ευθύνης. (ΦΕΚ 2316/τ. Β΄/19-06-2018)

 

 

Κατανομή των θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης στα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Π.Ε.Κ.Ε.Σ.)
α/α Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Έδρα Θέσεις Συντονιστών Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης
1 Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Κομοτηνή 1
2 1ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Αττικής Αθήνα και αρμοδιότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας 1
3 2ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Αττικής Μαρούσι και αρμοδιότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας 1
4 3ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Αττικής Αιγάλεω και αρμοδιότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας και Δυτικής Αττικής 1
5 4ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Αττικής Νέα Σμύρνη και αρμοδιότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας 1
6 5ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Αττικής Παιανία και αρμοδιότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής 1
7 6ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Αττικής Πειραιά και αρμοδιότητα για περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά 1
8 1ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Βορείου Αιγαίου Μυτιλήνη και αρμοδιότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου 1 θέση με επιστημονική ευθύνη και στο 2ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Βορείου Αιγαίου
9 2ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Βορείου Αιγαίου Χίο και αρμοδιότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου και Σάμου
10 Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας Πάτρα 1
11 Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Μακεδονίας Κοζάνη 1
12 Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Ηπείρου Ιωάννινα 1
13 Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας Λάρισα 1
14 1ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων Κέρκυρα και αρμοδιότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. των
Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας και Λευκάδας
1 θέση, με επιστημονική ευθύνη και στο 2ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων
15 2ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων Αργοστόλι και αρμοδιότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας και Ζακύνθου
16 1ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη και αρμοδιότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης και
Χαλκιδικής
1
17 2ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη και αρμοδιότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης 1
18 3ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας Βέροια και αρμοδιότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Ημαθίας, Πέλλας και Πιερίας
1
19 Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Κρήτης Ηράκλειο 1
20 1ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ Νοτίου Αιγαίου Σύρο και αρμοδιότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων 1 θέση, με επιστημονική ευθύνη και στο 2ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου
21 2ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου Ρόδο και αρμοδιότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
22 Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου Τρίπολη 1
23 Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδας Λαμία 1

 

 

Η απόφαση σε PDF

 

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 313 άρθρα