Συναφείς Μεταπτυχιακά Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας – επικαιροποιημένα

Διαπίστωση της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας, ΦΕΚ 1217/10-04-2019 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 1455/25-04-2019


Άρθρο 1
Διαπίστωση συνάφειας

1.  Διαπιστώνουμε τη συνάφεια των ακόλουθων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με το αντικείμενο της Ε.Α.Ε.:

ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΑ
Α.Π.Θ. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΕΛΛΑΔΑ
Α.Π.Θ. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ- ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΛΛΑΔΑ
Α.Π.Θ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ «ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΕΛΛΑΔΑ
Α.Π.Θ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ»,  ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΕΛΛΑΔΑ
Ε.Κ.Π.Α. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΛΛΑΔΑ
Ε.Κ.Π.Α. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ-  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΛΛΑΔΑ
Ε.Κ.Π.Α. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ-  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Ε.Κ.Π.Α. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Ε.Κ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ  ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΛΛΑΔΑ
Ε.Κ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ KAI ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ  – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΑΔΑ
Ε.Κ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ KAI ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΩΡΙΑ  ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΛΛΑΔΑ
Ε.Κ.Π.Α ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΕΛΛΑΔΑ
ΕΑΠ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ  ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ» ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΜΣ «ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ  ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΔΠΜΣ  «ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ  ΜΕ ΗΠΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή-ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ  ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  – ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ  ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ», ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΑΠΘ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ -ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΜΣ  «ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΚΠ/ΣΗ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ-ΔΥΣΛΕΞΙΑ – ΑΓΩΓΗ ΚΩΦΩΝ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΩΓΗ ΚΩΦΩΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ  ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ-ΔΥΣΛΕΞΙΑ – ΑΓΩΓΗ ΚΩΦΩΝ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ-ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΑΜΕΑ) ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΥΠΡΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΥΠΡΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΥΠΡΟΣ
SAINT XAVIER UNIVERSITY – CHICAGO DEPARTMENT OF COMMUNICATION SCIENCES AND DISORDERS MASTER OF ARTS SPEECH- LANGUAGE PATHOLOGY Η.Π.Α.
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ – ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (Δ.Π.Θ.) & ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  (ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ- ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΑΔΑ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΧΟΛΗ: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ- ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ- ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΓΛΩΣΣΗ  ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Bilingual Special Education) ΕΛΛΑΔΑ

2.  Διαπιστώνουμε τη συνάφεια των ακόλουθων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με το αντικείμενο της Ε.Α.Ε., με την προϋπόθεση της πραγματοποίησης υποχρεωτικής Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών, η οποία αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 20 ECTS:

ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» , ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΕΛΛΑΔΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΙΔΙΚΗ (ΕΝΙΑΙΑ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΥΠΡΟΣ
UNIVERSITY OF EAST LONDON CASS SCHOOL OF EDUCATION AND COMMUNITIES MASTER OF ARTS IN SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Άρθρο 2

1.  Διαπιστώνουμε τη συνάφεια των ακόλουθων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών με το αντικείμενο της Σχολικής Ψυχολογίας:

ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΑ
Α.Π.Θ. ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΜΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
Α.Π.Θ. ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΜΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Ε.Κ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΜΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ
Ε.Κ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ – ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΑΔΑ
Ε.Κ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ,  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΕΛΛΑΔΑ
Ε.Κ.Π.Α. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΑΔΑ
Ε.Κ.Π.Α. ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ» ΕΛΛΑΔΑ- ΚΥΠΡΟΣ
Ε.Κ.Π.Α.-ΔΠΘ- ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΜΣ«ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ», ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» ΚΑΙ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ» ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΜΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ -ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ  ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΜΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΠΡΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ MASTER ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΥΠΡΟΣ
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ «ΝΕΟΦΥΤ ΡΙΛΣΚΙ» ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑ (ΜΑΓΚΙΣΤΡ) ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
UNIVERSITY OF KEELE SCHOOL OF PSYCHOLOGY MSc IN COUNSELLING AND PSYCHOTHERAPY ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ  ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

2.  Διαπιστώνουμε τη συνάφεια του ακόλουθου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με το αντικείμενο της Σχολικής Ψυχολογίας, με την προϋπόθεση της πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών, η οποία αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 20 ECTS:

ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ  ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Άρθρο 2Α   Μεταβατικές Διατάξεις

Διαπιστώνουμε τη συνάφεια των κάτωθι Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, με το αντικείμενο της Ε.Α.Ε. και της Σχολικής Ψυχολογίας, η οποία έχει κριθεί με απόφαση της επιστημονικής επιτροπής της παρ. 11 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) ή της Διεύθυνσης Ε.Α.Ε. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά το χρόνο κρίσης της συνάφειας διατάξεις, εφόσον η περάτωση των σπουδών αυτών ολοκληρώθηκε έως την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης (10-4-2019):

1. ΠΜΣ ημεδαπής και αλλοδαπής με συνάφεια στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση:
ΙΔΡΥΜΑ/ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΑ
Α.Π.Θ. / ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ / ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑ
Α.Π.Θ. ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ: ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ  / ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠ. ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  ΚΑΙ UN/TA DEGLI STUDI DI TORINO / ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ – ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ  ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΑΔΑ
Α.Π.Θ. / ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ (ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΚΛΑΔΟΣ: ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ) ΕΛΛΑΔΑ
Α.Π.Θ. / ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ (ΠΡΩΤΕΥΩΝ  ΚΛΑΔΟΣ: ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ) ΕΛΛΑΔΑ
ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ / ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΚΥΠΡΟΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ/ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ  ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ /ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΥΠΡΟΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ/ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ  ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΙΔΙΚΗ (ΕΝΙΑΙΑ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΥΠΡΟΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ/ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΙΔΙΚΗ (ΕΝΙΑΙΑ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΥΠΡΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΥΠΡΟΣ
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΠΑΝ. ΝΕΟΦΥΤ ΡΙΛΣΚΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΣΟΦΙΑΣ «ΑΓ. ΚΛΙΜΕΝΤ ΟΧΡΙΝΤΣΚΙ» DIPLOMA (MAGISTR) ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΣΟΦΙΑΣ «ΑΓ. ΚΛΙΜΕΝΤ ΟΧΡΙΝΤΣΚΙ» ΔΙΠΛΩΜΑ (ΜΑΓΚΙΣΤΡ) ΣΤΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΣΟΦΙΑΣ «ΑΓ. ΚΛΙΜΕΝΤ ΟΧΡΙΝΤΣΚΙ» ΔΙΠΛΩΜΑ  (ΜΑΓΚΙΣΤΡ) ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ  ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΣΟΦΙΑΣ «ΑΓ. ΚΛΙΜΕΝΤ ΟΧΡΙΝΤΣΚΙ» ΔΙΠΛΩΜΑ  (ΜΑΓΚΙΣΤΡ) ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ – ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ  ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΣΟΦΙΑΣ «ΑΓ. ΚΛΙΜΕΝΤ ΟΧΡΙΝΤΣΚΙ» ΔΙΠΛΩΜΑ  (ΜΑΓΚΙΣΤΡ) ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΠΑΝ/ΜΙΟ «Π. ΧΙΛΕΝΤΑΡΣΚΙ» ΠΛΟΒΝΤΙΒ DIPLOMA MAGISTR ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΠΙΚΟΙΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ – ΕΠΑΓΓ/ΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΠΑΝ/ΜΙΟ «Π. ΧΙΛΕΝΤΑΡΣΚΙ» ΠΛΟΒΝΤΙΒ DIPLOMA MAGISTR ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΠΙΚΟΙΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ-ΕΠΑΓΓ/ΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΠΑΝ/ΜΙΟ «Π. ΧΙΛΕΝΤΑΡΣΚΙ» ΠΛΟΒΝΤΙΒ DIPLOMA MAGISTR ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΠΙΚΟΙΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ-ΕΠΑΓΓ/ΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΠΑΝ/ΜΙΟ «Π. ΧΙΛΕΝΤΑΡΣΚΙ» ΠΛΟΒΝΤΙΒ ΔΙΠΛΩΜΑ (ΜΑΓΚΙΣΤΡ) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
UNIVERSITY OF EDINBURGΗ MASTER OF SCIENCE IN INCLUSIVE AND SPECIAL EDUCATION ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
UNIVERSITY OF EDINBURGΗ MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION (SPECIAL EDUCATION) ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
UN/TA DEGLI STUDI DI ROMA «TOR VERGATA» MASTER DI SECONDO LIVELLO DINAMICHE EMOTIVO- AFFETTIVE ED EDUCAZIONE ΙΤΑΛΙΑ
UN/TA DEGLI STUDI DI ROMA «TOR VERGATA» /MASTER DI SECONDO LIVELLO EDUCATION AND DISABILITY LE DINAMICHE  EMOTIVO-AFFETTIVE ΙΤΑΛΙΑ

2.  ΠΜΣ ημεδαπής και αλλοδαπής με συνάφεια στη Σχολική Ψυχολογία:

ΙΔΡΥΜΑ/ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
UNIVERSITY LEIDEN / FACULTY OF SOCIAL AND BEHAVIOURAL SCIENCES MSc IN PSYCHOLOGY / MAIN FIELD(S) OF STUDY: CHILD and ADOLESCENT PSYCHOLOGY ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 313 άρθρα