3 άρθρα Προεδρικά Διατάγματα

Προεδρικά Διατάγματα σχετικά με την Ειδική Εκπαίδευση

Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 31/τ. Α’/23-02-2018)

Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 18/22-02-2018 (ΦΕΚ 31/τ. Α’/23-02-2018) Άρθρο 30 Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 1. Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι η παιδαγωγική, επιστημονική και διοικητική υποστήριξη της εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής για τα θέματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 2.…

Προεδρικό Διάταγμα 301/1996 Αναλυτικό Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής

Αρχικό Έγγραφο PDF ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 301/1996 ΦΕΚ 208 Τ.Α’ 29-8-1996 Αναλυτικό Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 33, παράγραφος 3 του Ν. 1566/85, για την εφαρμογή ειδικών αναλυτικών προγραμμάτων στην Ειδική Αγωγή. 2) Την πρόταση (πράξη 11/1995, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 3) Την αριθμ. 238/1996 γνωμοδότηση του…

Προεδρικό Διάταγμα 603/1982 Οργάνωση και λειτουργία των μονάδων ειδικής αγωγής

Αρχικό Έγγραφο PDF Π.Δ. 603/1982 ΦΕΚ 117 τ. Α΄ 21-9-1982 Οργάνωση και λειτουργία των μονάδων ειδικής αγωγής   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4, του άρθρου 3, του Νόμου 1143/1981 ” Περί Ειδικής Αγωγής, Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως Απασχολήσεως και Κοινωνικής Μερίμνης των αποκλινόντων εκ του φυσιολογικού ατόμων…