Εξέταση και Αξιολόγηση μαθητών και μαθητριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Επειδή παρατηρείται κατά καιρούς σε κάποια Κ.Ε.Σ.Υ. όπως και σε σχολεία, είτε να αγνοούν, είτε αυθαίρετα να ερμηνεύουν την κείμενη νομοθεσία που ορίζει για ποιους μαθητές και ποιες μαθήτριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εφαρμόζεται η αντικατάσταση της γραπτής αξιολόγησης τους με προφορική, παραθέτω τα παρακάτω νομοθετικά κείμενα. Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου ια, της…

Εξέταση των μαθητών με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας (ΦΕΚ 262/τ. Β’/17-02-2011)

Αριθμ. Πρωτ. Γ6/11586/28-01-2011 (ΦΕΚ 262/τ. Β’/17-02-2011)  Εξέταση των μαθητών με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας. Η απόφαση σε ΦΕΚ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 4, 3 παρ. 2 και 34 παρ.…

Εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦΕΚ 2544/τ. Β’/30-12-2009) Λύκειο

Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ. Φ.253/155439/Β6/16-12-2009 (ΦΕΚ 2544/τ. Β’/30-12-2009) Εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η απόφαση σε ΦΕΚ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ.Φύλλου 2544 30 Δεκεμβρίου 2009 Αριθμ. Φ.253/155439/Β6 Εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του…