Μια ιστορία, 3 πρωταγωνιστές

Οι μαθητές Γεωργία Παπαδοπούλου, Νίκος Μονιάκης και Τάσος Μυλωνάς, αφηγούνται την ιστορία ενός περιστατικού Cyberbullying από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Μιλούν ξεχωριστά γι αυτό το θύμα, ο θύτης και ο παρατηρητής- υποστηρικτής του θύματος.

Continue reading “Μια ιστορία, 3 πρωταγωνιστές” »

Έχεις σκεφτεί πως νιώθουν;

Ζητήθηκε απο τους μαθητές να προβληματιστούν για τα συναισθήματα όσων εμπλέκονται σε περιστατικά Cyberbullying και εκείνοι επέλεξαν να τα απεικονίσουν σε συννεφόλεξα, ένα για κάθε ρόλο (θύτης, θύμα, παρατηρητής). Για το σκοπό αυτό αξιοποίησαν το  Web 2.0 εργαλείο http://www.tagxedo.com.

Στη συνέχεια, δημιούργησαν μια αφίσα θίγοντας το θέμα αυτό και για το σκοπό αυτό χρησιμοποίησαν το ελεύθερο λογισμικό για επεξεργασία και δημιουργία ψηφιογραφικών εικόνων GIMP  2.

  Μαθητές: Αριάδνη Βαλσάμη, Ειρήνη Γιαννακοπούλου, Παύλος Καλλιτσουνάκης

Continue reading “Έχεις σκεφτεί πως νιώθουν;” »