Ιστοσελίδες

        

        Είμαι χημικός και υπηρετώ από το 2013 στο Πρότυπο Λύκειο της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης.

Researcher I.D.:          http://www.researcherid.com/rid/C-7529-2013

O.R.C. I.D.:                    https://orcid.org/0000-0002-4627-3034

Research Gate:           http://www.researchgate.net/profile/Christodoulos_Makedonas/    

 

 

        Κάθε ένα από τα μαθήματα της Χημείας στην Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης υποστηρίζεται από την αντίστοιχη πλατφόρμα ασύγχρονης

τηλεκπαίδευσης, η οποία φιλοξενείται στους servers της εταιρείας PowerSchool Learning.

Όμιλος Χημείας:     http://eclass.sch.gr/courses/EL526167/        (για γενικές πληροφορίες και το βιβλίο ύλης του ομίλου)

                                 https://www.myhaikuclass.com/cmak/chemclub2022        (απαιτείται κωδικός πρόσβασης)

Χημεία Α΄ Λυκείου:     https://www.myhaikuclass.com/cmak/a2022        (απαιτείται κωδικός πρόσβασης)

Χημεία Γ΄ Λυκείου:     https://www.myhaikuclass.com/cmak/2022          (απαιτείται κωδικός πρόσβασης)