Το Padlet είναι μια ιστοσελίδα όπου δημιουργούμε τοίχους με εικόνες.

padlet_blog_300

 

Διαλέξτε υπολογιστή για να δείτε τις εργασίες των μαθητών.

Υπολογιστής 2

Υπολογιστής 3

Υπολογιστής 4

Υπολογιστής 5

Υπολογιστής 6

Υπολογιστής 7

Υπολογιστής 8

Υπολογιστής 9

Υπολογιστής 10

Υπολογιστής 11

Υπολογιστής 12