Τι είναι η Κλοπή Προσωπικών Δεδομένων; (Phishing)

Κλοπή προσωπικών δεδομένων είναι η παραπλάνηση για να δώσουμε προσωπικές μας πληροφορίες (π.χ. κωδικούς πρόσβασης, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού κ.λ.π)

phishing-attacks

Η υποκλοπή προσωπικών δεδομένων σχετίζεται με την παραπλάνηση ενός χρήστη μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος έτσι ώστε να δώσει προσωπικές πληροφορίες όπως είναι ο αριθμός ταυτότητας, ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού και διάφοροι κωδικοί πρόσβασης.

phishing-attack

Πολλές φορές γίνεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. Για παράδειγμα μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, το οποίο παραπέμπει τον χρήστη σε μια «πλαστή» ιστοσελίδα όπου ζητείται η καταχώρηση διάφορων προσωπικών στοιχείων.

april_11_copy


Τρόποι Αντιμετώπισης Phishing

  • Δεν δίνουμε ΠΟΤΕ και σε ΚΑΝΕΝΑ προσωπικές πληροφορίες (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)!