Γλώσσα Α-Β Δημοτικού
Γλώσσα Α-Β Δημοτικού

 

 

12
Μαθηματικά Α & Β Δημοτικού

 

6
Γλώσσα Γ-Δ Δημοτικού

 

13
Μαθηματικά Γ-Δ Δημοτικού

 

7
Γλώσσα Ε-Στ Δημοτικού

 

Μαθηματικά Ε-ΣΤ Δημοτικού
Μαθηματικά Ε-Στ Δημοτικού

 

Αγγλικά Δ-Ε Δημοτικού
Αγγλικά Δ-Ε Δημοτικού

 

Αγγλικά Στ Δημοτικού
Αγγλικά Στ Δημοτικού

 

Γεωγραφία Ε-Στ Δημοτικού
Γεωγραφία Ε-Στ Δημοτικού

 

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Ε-Στ Δημοτικού

 

Εικαστικά Α-Στ Δημοτικού
Εικαστικά Α-Στ Δημοτικού

 

Μουσική Α-Στ Δημοτικού
Μουσική Α-Στ Δημοτικού

 

Μελέτη του Περιβάλλοντος Α-Δ Δημοτικού
Μελέτη του Περιβάλλοντος Α-Δ Δημοτικού

 

Ιστορία Γ-Δ Δημοτικού
Ιστορία Γ-Δ Δημοτικού

 

Η προστασία του δάσους
Η προστασία του δάσους

 

 

 

Το παράξενο ταξίδι του Φουντούλη
Το παράξενο ταξίδι του Φουντούλη

 

pliroforiki2
Πληροφορική Γυμνασίου