Κεντρική μονάδα

Η Κεντρική μονάδα είναι το κεντρικό εξάρτημα μέσα στο οποίο γίνεται η επεξεργασία δεδομένων σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Μέσα σ? αυτό βρίσκονται διάφορα εξαρτήματα με πιο σημαντικά τον επεξεργαστή και τη μνήμη RAM.

350d_hero_down

Παίξτε το κουίζ!