Αρχείο κατηγορίας Πληροφορική

Το υλικό του υπολογιστή

λ2Το υλικό (hardware) αποτελείται από το σύνολο των ηλεκτρονικών τμημάτων πού συνθέτουν το υπολογιστικό σύστημα δηλαδή από ηλεκτρονικά κυκλώματα, μονάδες δίσκων, τους εκτυπωτές, οθόνες, πληκτρολόγια κλπ. Υλικό λοιπόν είναι οτιδήποτε έχει μία υλική φυσική υπόσταση σε ένα υπολογιστικό σύστημα. Επιπλέον το υλικό μέρος του υπολογιστή αποτελείται από τις μονάδες εισόδου, την κεντρική μονάδα επεξεργασίας και τις μονάδες εξόδου οι οποίες δίνουν το αποτέλεσμα της επεξεργασίας. Με την σειρά του το υπολογιστικό σύστημα διακρίνεται από δύο μέρη το κεντρικό και το περιφερειακό. Για την ολοκληρωμένη σύνθεση του υπολογιστή, απαιτείται το σύνολο του κεντρικού μέρους και από το περιφερειακό ορισμένες συσκευές, επιλεγμένες από τον κάθε χρήστη υπολογιστή ανάλογα με τις ανάγκες του. Συνέχεια