Η ΦΙΛΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ | Νηπιαγωγείο Σκινέ Φουρνέ

Το σχολικό έτος 2017-2018 ασχοληθήκαμε στο Νηπιαγωγείο ΣΚΙΝΕ_ΦΟΥΡΝΕ με το Πολιτιστικό πρόγραμμα<< Η ΦΙΛΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ>>.

Δούλεψαν και τα δύο τμήματα του Υποχρεωτικού πρωινού με τις Νηπιαγωγούς Ευαγγελάκη Αγγελική, Ιωάννου Ζωή και του ολοήμερου Ξυνορόδου Χαρίκλεια.

Σας παραθέτω τον σύνδεσμό της ιστοσελίδας μας που βρίσκετε αναρτημένο το πρόγραμμα.

http://blogs.sch.gr/2nipmousour/wp-admin/post.php?post=3258&action=edit

You may also like...

Σχολιάστε