Η οικογένεια μου με υποστηρίζει στο πέρασμά μου από το Εγώ στο Εμείς | 26ο ΝΓ Χανίων

Εγώ,  Εμείς, το χωριό μας "26ο νηπιαγωγείο Χανίων"

Εγώ, Εμείς, το χωριό μας “26ο νηπιαγωγείο Χανίων”

Στοχοι

Να γνωρίσουν τον εαυτό τους, τα συναισθήματα, τις προτιμήσεις και στοιχεία του χαρακτήρα τους. Να αποκτήσουν αρετές που πρέπει να χαρακτηρίζουν κάθε άτομο σε κάθε εποχή, σε κάθε κοινωνία.

Να γνωρίσουν τον διπλανό τους, κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, τις ανάγκες και προτιμήσεις του.  Να αποδέχονται τη διαφορετικότητα.

Να μαθαίνουν παίζοντας να συνεργάζονται και να συμβάλλουν στην ομαδική εργασία.

Να αποκτήσουν δημιουργική και κριτική σκέψη και να μπορούν να εξάγουν συμπεράσματα, μετά από μελέτη σχετικών πινάκων.

Η οικογένεια να ασκήσει θετική επίδραση στην εκπαίδευση των παιδιών της και να επηρεάστούν οι αντιλήψεις της για το πόσο ένα πρόγραμμα ενδιαφέρεται για τη συμμετοχή της. Ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου, να εμπλακεί στην παιδαγωγική διαδικασία.

Μεθοδολογία

Τα παιδιά εργάστηκαν και διερεύνησαν το θέμα σε ομάδες αλλά και ατομικά με τη βοήθεια συγγενών, ειδικών και εκπαιδευτικών σε ένα κατά το δυνατόν πλούσιο περιβάλλον. Το θέμα προσεγγιστηκε διεπιστημονικά, διαθεματικά και εφαρμόσαμε τη διαφοροποιημένη διδασκαλία ανάλογα με το γνωστικό επίπεδο και το τύπο μάθησης του κάθε παιδιού.

Πορεία Δραστηριότητας

Πατείστε τον παρακάτω σύνδεσμο

http://26nipchanion.blogspot.gr/2018/05/blog-post.html

You may also like...

Σχολιάστε