ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ- Θεματικός Κύκλος: Δημιουργώ και καινοτομώ
Επιχειρηματικότητα – Αγωγή σταδιοδρομίας – Γνωριμία με τα Επαγγέλματα
ΘΕΜΑ: Επάγγελμα Δημοσιογράφος


Από elekyr