Πέντε φύλλα εργασίας που εισάγουν με απλό τρόπο τους μικρούς/ες μαθητές/τριες στην πράξη της διαίρεση καθώς και στις έννοιες «διαίρεση μερισμού» και «διαίρεση μέτρησης». 

ΑΠΟ-ΤΗΝ-ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ-ΚΑΙ-ΤΟΝ-ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ-ΣΤΗ-ΔΙΑΙΡΕΣΗ

Από elekyr