Ο αριθμός που δηλώνει το μέρος ενός «όλου»  ονομάζεται κλάσμα.

Το κλάσμα σχηματίζεται από δύο φυσικούς αριθμούς, τον αριθμητή και τον παρονομαστή, που χωρίζονται μεταξύ τους από την κλασματική γραμμή.

Το κλάσμα με αριθμητή το 1 λέγεται κλασματική μονάδα.

Πολλές κλασματικές μονάδες μαζί δημιουργούν τους κλασματικούς αριθμούς.

ΚΛΑΣΜΑΤΑ – ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΚΑΙ  ΜΙΚΤΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ – ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΦΑΡΜΟΖΩ

Με κλικ πάνω στα πλαίσια του φύλλου εργασίας, συμπλήρωσε τις σωστές απαντήσεις

Στη συνέχεια στείλε την προσπάθειά σου στο e mail μου.


Από elekyr