Συντάκτης: elekyr

Ευ Ζην – Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση (Αυτοαξιολόγηση)

Φύλλο αυτοαξιολόγησης μαθητή/τριας Σχέδιο Μαθήματος στην ενότητα «Ζω καλύτερα – Ευ Ζην: Γνωρίζω το σώμα μου – Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση» Τίτλος: Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση – Διαφυλικές σχέσεις

Πώς νιώθω; Ποιος/α είμαι;

Φύλλο εργασίας Σχέδιο Μαθήματος στην ενότητα «Ζω καλύτερα – Ευ Ζην: Γνωρίζω το σώμα μου – Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση» Τίτλος: Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση – Διαφυλικές σχέσεις Αξιοποίηση υλικού από το σχολικό εγχειρίδιο:…

Μια νέα ζωή γεννιέται

Φύλλο εργασίας 3 Σχέδιο Μαθήματος στην ενότητα «Ζω καλύτερα – Ευ Ζην: Γνωρίζω το σώμα μου – Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση» Τίτλος: Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση – Διαφυλικές σχέσεις Αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού από: https://atheo.gr/yliko/fst/p/13,1/index.html

Το ανθρώπινο αναπαραγωγικό σύστημα

Φύλλο εργασίας 2 Σχέδιο Μαθήματος στην ενότητα «Ζω καλύτερα – Ευ Ζην: Γνωρίζω το σώμα μου – Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση» Τίτλος: Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση – Διαφυλικές σχέσεις Αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού από: https://atheo.gr/yliko/fst/p/13,1/index.html

Μεγαλώνοντας αλλάζω

Φύλλο εργασίας 1 Σχέδιο Μαθήματος στην ενότητα «Ζω καλύτερα – Ευ Ζην: Γνωρίζω το σώμα μου – Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση» Τίτλος: Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση – Διαφυλικές σχέσεις Αξιοποίηση υλικού από το σχολικό…