Μετέωρα - άσβηστοι φάροι της Ορθοδοξίας  

Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας

 
Αγιογράφηση Μετεώρων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

 1. Σκοπός της έρευνας: Να διερευνήσουμε κατά πόσο οι μαθητές των Δημοτικών Σχολείων του Ν. Τρικάλων επισκέφτηκαν τις Ιερές Μονές των Μετεώρων, με τους Γονείς ή το Σχολείο τους.

 2. Δείγμα της έρευνας: Το δείγμα της έρευνας αποτελούσαν μαθητές Δημοτικών Σχολείων της περιφέρειας και της πόλης των Τρικάλων. Το σύνολο των μαθητών που συμμετείχαν στη μελέτη ήταν 2083 μαθητές από 20 Σχολεία. Η επιλογή των σχολείων ήταν τυχαία.

 3. Περίοδος έρευνας: Η περίοδος της έρευνας ήταν από 15-11-2003  έως 15-12-2003.

 4. Μέθοδος έρευνας: Η μέθοδος έρευνας που χρησιμοποιήθηκε για τη συγκέντρωση των πληροφοριών στηρίχθηκε, στη συνεργασία που είχαμε με τους διευθυντές των Σχολείων του Νομού Τρικάλων.

    1. Συγκεντρωτικός πίνακας μαθητών που επισκέφτηκαν τις Ι.Μ. των Μετεώρων, κατά τάξη.

 

Σχολεία

Α΄ Τάξη Β΄ Τάξη Γ΄ Τάξη Δ΄ Τάξη Ε΄ Τάξη  Στ'  Τάξη

Σύνολο Μαθητών

Επίσκεψη με τους Γονείς
Σύνολο μαθητών Επίσκεψη μαθητών Σύνολο μαθητών Επίσκεψη μαθητών Σύνολο μαθητών Επίσκεψη μαθητών Σύνολο μαθητών Επίσκεψη μαθητών Σύνολο μαθητών Επίσκεψη μαθητών Σύνολο μαθητών Επίσκεψη μαθητών
1 2 0 6 1 9 5 5 1 4 2 7 2 33 11
2 9 4 2 1 2 0 4 0 4 2 4 1 25 8
3 25 0 17 4 18 7 20 8 29 8 20 10 129 37
4 8 5 8 4 16 10 15 12 10 9 15 12 72 52
5 10 1 12 4 19 9 22 10 15 7 16 1 94 32
6 5 2 5 2 5 4 3 2 7 6 8 7 33 23
7 7 0 6 1 5 3 5 3 7 5 11 5 41 17
8 5 3 8 6 6 5 9 3 3 3 5 4 36 24
9 11 0 11 5 18 6 11 6 13 5 8 6 72 28
10 44 9 43 24 35 30 37 19 39 19 39 20 237 121
11 23 8 35 21 32 17 37 20 33 14 38 35 198 115
12 30 11 19 11 27 11 28 18 26 18 34 31 164 100
13 33 11 27 9 25 12 31 20 35 12 22 22 173 86
14 11 2 11 1 10 1 7 1 14 3 7 4 60 12
15 13 9 10 9 18 5 12 5 16 9 23 6 82 43
16 12 5 8 5 11 4 14 7 13 4 26 24 84 49
17 21 18 21 10 24 15 17 16 19 9 21 11 123 79
18 30 13 29 10 24 14 23 11 18 8 30 13 154 69
19 35 18 35 12 34 18 29 23 44 30 31 26 208 127
20 7 2 11 8 9 3 16 10 13 9 9 3 65 35
ΣΥΝΟΛ 341 121 314 148 347 179 345 195 362 182 374 243 2083 1068

    2. Συγκεντρωτική παράσταση μαθητών που επισκέφτηκαν τις Ι.Μ. των Μετεώρων, κατά τάξη

    3.Συγκεντρωτική παράσταση μαθητών που επισκέφτηκαν τις Ι.Μ. των Μετεώρων κατά Σχολείο

    4. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

 • Συγκεντρωτική παράσταση σχολείων που επισκέφτηκαν τις Ι.Μ. των Μετεώρων

 • Συγκεντρωτική παράσταση μαθητών που επισκέφτηκαν τις Ι.Μ. των Μετεώρων

     ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

 • Η έρευνα μας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι, ενώ βρισκόμαστε τόσο κοντά στα Μετέωρα, το  48,7% των μαθητών δεν τα έχουν επισκεφτεί, με τους γονείς τους.

 • Το 62,7% των σχολείων δεν επισκέφτηκαν τις Ι.Μ. των Μετεώρων.

 • Υποκινούμενοι από τα αποτελέσματα της έρευνας και κατόπιν διαλόγου με τους μαθητές του σχολείου μας, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε ένα οδοιπορικό και να επισκεφτούμε  τις ιερές Μονές των Μετεώρων. Το οδοιπορικό αυτό  το ονομάσαμε:  ' ΟΙ ΑΣΒΗΣΤΟΙ ΦΑΡΟΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ'.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ:

 1. Λιάνος Ευάγγελος.   

 2. Μήτσιος Θεόφιλος

 
 

Ι.Μ. Αγίου Στεφάνου ] Ι.Μ. Ρουσάνου ] Ι.Μ. Αγίας Τριάδας ] Ι.Μ. Μεγ. Μετεώρου ] Ι.Μ. Βαρλαάμ ] Ι.Μ. Αγίου Νικολάου Αναπαυσά ] Ασκητήρια ] [ Έρευνα ] Οδοιπορικό στα Μετέωρα ] Φωτογραφίες Μετεώρων ] Meteores ] Αγιογράφηση Μετεώρων ]