Το Bingo είναι ένα γνωστό παιχνίδι. Σε συνδυασμό με τις τριγωνομετρικές συναρτήσεις μπορεί να προσφέρει ένα διασκεδαστικό μάθημα το οποίο θα συνδυάζει το παιχνίδι με τη γνώση.

Το σενάριο περιληπτικά:

Στους μαθητές μοιράζονται φύλλα bingo που έχουν γραμμένες εννέα τριγωνομετρικές συναρτήσεις σε πλέγμα 3?3. Ενδεικτικά φύλλα bingo μπορούν να μεταφορτωθούν από εδώ (pdf) ή από εδώ (odt).

Τα φύλλα bingo έχουν δημιουργηθεί με τυχαίο τρόπο επιλέγοντας 9 από μία ομάδα 17 τριγωνομετρικών συναρτήσεων ημιτόνου, συνημιτόνου και εφαπτομένης. Το αρχείο ods με το οποίο έγινε η τυχαία επιλογή μπορεί να μεταφορτωθεί από εδώ.

Προβάλλεται στην τάξη με προβολέα το αρχείο Geogebra που περιέχει 20 γραφικές παραστάσεις μαζί με την αντίστοιχη συνάρτηση από τις οποίες δημιουργήθηκαν (εκτός από τις 17 που χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία των φύλλων εργασίας υπάρχουν και οι σφ(x), 1/ημ(x) και 1/συν(x) οι οποίες προσφέρουν ευκαιρία για γενικότερα σχόλια). Λήψη του αρχείου geogebra από εδώ!

Ο καθηγητής ζητά από κάποιον μαθητή να πει έναν αριθμό και εμφανίζει την αντίστοιχη γραφική παράσταση στον πίνακα. Ακολουθεί συζήτηση για τον τύπο της συνάρτησης που αντιστοιχεί σε αυτή. Μόλις εντοπιστεί η σωστή συνάρτηση τότε εμφανίζεται και στην οθόνη και οι μαθητές αναζητούν τον τύπο στο φύλλο bingo που κρατούνε στα χέρια για να διαγράψουν την συνάρτηση αυτή. Συνεχίζει κάποιος άλλος μαθητής με άλλον αριθμό και το παιχνίδι συνεχίζεται έως όλοι οι μαθητές να μπορέσουν να διαγράψουν τις 9 συναρτήσεις. Φυσικά, κάθε φορά που κάποιος μαθητής διαγράφει το σύνολο των 9 συναρτήσεων τότε πρέπει να φωνάξει ?BINGO? και να πάρει ένα συμβολικό δώρο από τον καθηγητή!

Ελπίζω η παραπάνω δραστηριότητα να φανεί χρήσιμη και σε κάποιον άλλο συνάδελφο.