Το Ατόμιο

Το Ατόμιο

Το Ατόμιο κατασκευάστηκε για την Παγκόσμια Έκθεση των Βρυξελλών (Expo ’58). Το ύψους 103 μέτρων μνημείο Ατόμιο (Atomium) αναπαριστά την κυψελίδα ενός κρυστάλλου σιδήρου, μεγεθυμένη κατά 165 δισεκατομμύρια φορές, με κάθετο σώμα διαγώνια, σωλήνες κατά μήκος των 12 άκρων του

Η Εξέλιξη των Επιστημών κατά τη Βιομηχανική Επανάσταση

Η Βιομηχανική Επανάσταση Με τον όρο Βιομηχανική Επανάσταση εννοούμε την ιστορική περίοδο εκατό περίπου ετών (1760-1860), η οποία χαρακτηρίζεται από ένα πολύπλοκο σύστημα ραγδαίων αλλαγών και ανακατατάξεων σε επιστημονικό, οικονομικό, κοινωνικό και πνευματικό επίπεδο. Η Βιομηχανική Επανάσταση συντελέστηκε στη Μεγάλη