Η Εξέλιξη των Επιστημών κατά τη Βιομηχανική Επανάσταση

Η Βιομηχανική Επανάσταση Με τον όρο Βιομηχανική Επανάσταση εννοούμε την ιστορική περίοδο εκατό περίπου ετών (1760-1860), η οποία χαρακτηρίζεται από ένα πολύπλοκο σύστημα ραγδαίων αλλαγών και ανακατατάξεων σε επιστημονικό, οικονομικό, κοινωνικό και πνευματικό επίπεδο. Η Βιομηχανική Επανάσταση συντελέστηκε στη Μεγάλη