Δημιουργήστε ιστοεξερευνήσεις μόνοι σας

Προτάσεις για δημιουργία ιστοεξερευνήσεων (webquest):


1. OpenWebQuest: πλατφόρμα δημιουργίας και φιλοξενίας Ιστοεξερευνήσεων, Φιλοξενείται από: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, http://platform.openwebquest.org/


2. Zunal WebQuest Maker - ΔΩΡΕΑΝ

Εύκολος τρόπος για τη δημιουργία ενός WebQuest με περισσότερους από 130.300 χρήστες.

Προυπόθεση είναι να κάνετε πρώτα εγγραφή


3. Questgarden (http://questgarden.com): Αποτελεί δημιουργία του Dodge και προσφέρεται με μικρή συνδρομή. Για 30 ημέρες είναι δωρεάν για μια ιστοεξερευνηση.


4. PHP Webquest (http://www.phpwebquest.org): Μπορεί να μεταφορτωθεί και να εγκαταστασθεί σε διακομιστή της επιλογής του χρήστη. Από την ομάδα ηλεκτρονικής μάθησης του ΤΚΕΠ Πελοποννήσου διατίθεται στη διεύθυνση: http://eprl.korinthos.uop.gr/phpwq2.6