Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2023
12:40:34 π.μ.

 

Η σελίδα είναι υπό κατασκευή

 

Σχολείων 2, 61400
Τηλ. 2343032042
Fax: 2343032997
mail@lyk-axioup.kil.sch.gr

Το θέματης αυτής της ερευνητικής εργασίας ήταν το ζήτημα που προκύπτει από τον ευρύτατο διαμοιρασμό αρχείων στο Διαδίκτυο και την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Προσπαθήσαμε να θέσουμε το πρόβλημα στις πραγματικές του διαστάσεις εξετάζοντας όλες τις πλευρές (χρήστες διαδικτύου, δημιουργοί, βιομηχανία πολιτιστικών έργων).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το ιστολόγιο της ερευνητικής εργασίας:

Πνευματικά Δικαιώματα και Διαδίκτυο

Τελικές Εκθέσεις

 

Τελικές Παρουσιάσεις