Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > Γενικές σημειώσεις

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
  Γενικές σημειώσεις
  Εργαλεία κατασκευής
Εισαγωγή Αλγεβρικών
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

     Γενικές σημειώσεις

Η Προβολή Γραφικών  δείχνει την γραφική αντιπροσώπευση των μαθηματικών αντικειμένων (π,χ   σημείων, διανυσμάτων, τμημάτων, πολυγώνων, συναρτήσεων, καμπύλων, ευθειών, και κωνικών τομών.). Όταν το ποντίκι κινείται πάνω από αυτά τα αντικείμενα εμφανίζεται μια περιγραφή και το αντικείμενο φωτίζεται..

 

Υπάρχουν αρκετά εργαλεία και  τρόποι να πούμε στο πρόγραμμα GeoGebra πώς να αντιδράσει, κάνοντας χρήση του ποντικιού στη Προβολή Γραφικών (βλέπε στην ενότητα  Εργαλεία κατασκευής). Για παράδειγμα, κάνοντας κλικ στο χώρο σχεδίασης μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο σημείο (βλέπε εργαλείο  Νέο σημείο), την τομή αντικειμένων (βλέπε εργαλείο  Τομή δύο αντικειμένων), ή να δημιουργήσετε ένα κύκλο (βλέπε εργαλεία  Κύκλος).

 

Σχετικές συνδέσεις

Εισαγωγή Γεωμετρικών