Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > Προβολή Γραφικών

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
  Πολλαπλές προβολές για τα Μαθηματικά Αντικείμενα
    Προβολή Γραφικών
    Προβολή Άλγεβρας
    Προβολή Λογιστικού Φύλλου
  Το GeoGebra σαν ένα Εργαλείο για την Εκμάθηση και την Διδασκαλία των Μαθηματικών
  Το GeoGebra σαν ένα Εργαλείο Παρουσίασης
  Το GeoGebra ως Εργαλείο Δημιουργίας
Εισαγωγή Γεωμετρικών
Εισαγωγή Αλγεβρικών
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

Προβολή Γραφικών

Χρησιμοποιώντας τα Εργαλεία Κατασκευής  που είναι διαθέσιμα στην  Εργαλειοθήκη μπορείτε να κάνετε γεωμετρικές κατασκευές στην Προβολή Γραφικών  με το ποντίκι. Επιλέξτε οποιοδήποτε εργαλείο από την  Εργαλειοθήκη ,και διαβάστε την Βοήθεια του Εργαλείου   (βρίσκεται δίπλα στην  Εργαλειοθήκη) ,  προκειμένου να  ξέρετε πως θα χρησιμοποιήσετε το επιλεγμένο αντικείμενο. Οποιοδήποτε αντικείμενο που δημιουργείτε στην Προβολή Γραφικών  αυτόματα παρουσιάζεται σε μια αλγεβρική μορφή στην Προβολή Άλγεβρας.

 

Σημείωση: Με την ενεργοποίηση του εργαλείου   Μετακίνηση  μπορείτε να μετακινήσετε τα αντικείμενα στην Προβολή Γραφικών  σύροντάς τα με το ποντίκι. Την ίδια χρονική στιγμή οι αλγεβρικές παραστάσεις ενημερώνονται δυναμικά στην Προβολή Άλγεβρας.

 

Κάθε εικονίδιο στην μπάρα Εργαλείων αντιπροσωπεύει μια εργαλειοθήκη , η οποία περιέχει παρόμοια εργαλεία κατασκευής.

 

Προκειμένου να ανοιχτεί μια εργαλειοθήκη, πρέπει να κάνετε κλικ στο μικρό βέλος στη κάτω δεξιά  γωνία του εικονιδίου της  Εργαλειοθήκης.

 

Βοήθεια: Τα εργαλεία κατασκευής είναι οργανωμένα , έτσι ,ώστε να σας διευκολύνουν, σύμφωνα με την λειτουργία τους. Θα βρείτε εργαλεία  που δημιουργούν διαφορετικούς τύπους σημείων  στην  Εργαλειοθήκη Σημείων  (Εικονίδιο ) (π,χ Νέο σημείο, Τομή δύο αντικειμένων, Μέσο ή κέντρο) και εργαλεία που σας επιτρέπουν να εφαρμόσετε γεωμετρικούς μετασχηματισμούς στην Εργαλειοθήκη Μετασχηματισμών (Εικονίδιο )(π,χ .Συμμετρία αντικειμένου ως προς ευθεία , Συμμετρία αντικειμένου ως προς σημείο ,Συμμετρία σημείου σε κύκλο ,κ.λ.π)

 

Σχετικές συνδέσεις

Πολλαπλές προβολές για τα Μαθηματικά Αντικείμενα