Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra >  Σχετικά / Άδεια

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
Εισαγωγή Αλγεβρικών
Στοιχεία Μενού
  Μενού Αρχείο
  Μενού Επεξεργασία
  Μενού Προβολή
  Μενού Επιλογές
  Μενού Εργαλεία
  Μενού Παράθυρο
  Μενού Βοήθεια
     Βοήθεια
     www.geogebra.org
     GeoGebra Forum
     GeoGebraWiki
     Σχετικά / Άδεια
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

      Σχετικά / Άδεια

Το στοιχείο αυτό σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με την άδεια του  GeoGebra και αναφέρει όλους εκείνους που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του προγράμματος καθ’οιονδήποτε τρόπο (π,χ προγραμματιστές , μεταφραστές, υποστηρικτές).

 

Σχετικές συνδέσεις

Μενού Βοήθεια