Αρχική ΑΕΠΠ - Δομές Δεδομένων Λειτουργικά Συστήματα Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Βάσεις Δεδομένων Παιδαγωγικά - Διδακτική

Κεφάλαιο 1

Δεδομένα και Πληροφορίες Δεδομένα Οργανωμένα σε Αρχεία Σύστημα Βάσεων Δεδομένων Αρχιτεκτονικών των ΣΔΒΔ

Κεφάλαιο 2

Εννοιολογική Αναπαράσταση Δεδομένων

Κεφάλαιο 4

Βασικές έννοιες του μοντέλου Οντοτήτων Συσχετίσεων Διαμόρφωση του διαγράμματος Οντοτήτων Συσχετίσεων? Λογικός σχεδιασμός μιας Βάσης Δεδομένων?

 Ιστορικό Πρόσφατες αλλαγές Εκτύπωση Αναζήτηση

Ιστορικό: DB.DBMSArchitect

Απόκρυψη μικρών αλλαγών - Αλλαγές κώδικα

13-11-2008 (19:44) από Άρης -
Πρόσθεση σειρών 1-13:

Αρχιτεκτονική των Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Εσωτερικό Επίπεδο

Είναι αυτό που αφορά την αποθήκευση των αρχείων και δείχνει την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα δεδομένα

Εννοιολογικό Επίπεδο

Χρησιμοποιείται για να αναπαριστάνει τη λογική δομή της βάσης δεδομένων, δηλαδή, ποιες και τι είδους πληροφορίες πληροφορίες είναι αποθηκευμένες, πως ονομάζονται, τι ιδιότητες έχουν κτλ.

Εξωτερικό Επίπεδο

Κάθε χρήστης μπορεί να βλέπει με το δικό του τρόπο μέρος των δεδομένων χωρίς να τον ενδιαφέρει με ποιο τρόπο έχουν οργανωθεί και πως έχουν αποθηκευτεί αυτά, έχει δηλαδή τη δική του άποψη. Η άποψη αυτή του χρήση αναπαριστά το εξωτερικό επίπεδο.

Τελευταία ενημέρωση: 13-11-2008 (19:44)

Copyright 2008 - Άρης Φεργάδης