Κεφ. 5: Ηλεκτρικό πεδίο


Τίτλος/άρθρο

 Περιγραφή

 Προσομοίωση Geogebra

 

 Κίνηση φορτίου παράλληλα με τις δυναμικές γραμμές

εμφανίζει:

 • ένα ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργείται από έναν πυκνωτή 
 • ένα ηλεκτρικό φορτίο που βρίσκεται στο πεδίο και μπορεί:
   - να τοποθετηθεί σε διαφορετικές θέσεις
   - να εκτοξευθεί με μια αρχική ταχύτητα παράλληλη με τις δυναμικές γραμμές του πεδίου

 

 

Κίνηση φορτίου κάθετα στις δυναμικές γραμμές 

εμφανίζει:

 • ένα ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργείται από έναν πυκνωτή 
 • ένα ηλεκτρικό φορτίο που βρίσκεται στο πεδίο και μπορεί:
   - να τοποθετηθεί σε διαφορετικές θέσεις
  - να εκτοξευθεί με μια αρχική ταχύτητα κάθετα στις δυναμικές γραμμές του πεδίου

 

 

 

 

Αρχεία Modellus

μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία στον υπολογιστή σας ...
(για να τρέξουν κατεβάστε το πρόγραμμα Modellus από εδώ)

Προεπισκόπηση

 

   Κίνηση φορτίου παράλληλα με τις δυναμκές γραμμές    
   Κίνηση φορτίου κάθετα με τις δυναμκές γραμμές