τη
Home ΠολιτιστικέςΕιδήσεις ΔημοτικόΤραγούδι ΠαραδοσιακήΜαγειρική Μαθητικό Βήμα Εκπαιδευτικά Θέματα ]

 

  ΑΡΧΑΙΑ  ΗΡΑΙΑ


ΑΞΙΖΟΥΝ ΜΕΛΕΤΗΣ


 ΑΛΛΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
Η  ΑΡΧΑΙΑ  ΗΡΑΙΑ  ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΕΙΔΕ  Ο  ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ
(
TLG 8. 26. 1. 1 - 8. 26. 2. 7)
 


Ἡραιεῦσι δέ οἰκιστής μέν  γέγονεν Ἡραιεύς   ὁ Λυκάονος,

 

κεῖται δέ ἡ πόλις ἐν δεξιᾶ τοῦ Ἀλφειοῦ, τά μέν πολλά ἐν ἡρέμᾳ προσάντει, τά δέ καί ἐπ' αὐτόν καθήκει τόν Ἀλφειόν.

 

Δρόμοι τε παρά τῶ ποταμῶ πεποίηνται μυρσίναις καί ἄλλοις ἡμέροις
 

καί τά λουτρά αὐτόθι.
 
Εἰσί δέ καί Διονύσῳ ναοί.  Τόν μέν καλοῦσιν αύτῶν Πολίτην, τόν δέ Αὐξίτην,

 

καί οἴκημά ἐστί σφισιν ἔνθα τῶ Διονύσῳ τά ὄργια ἄγουσιν


 

Ἔστι καί ναός ἐν τῆ Ἡραίᾳ Πανός ἅτε τοῖς Ἀρκάσιν ἔπιχωρίου,
 

τῆς δέ Ἥρας τοῦ ναοῦ καί ἄλλα ἐρείπια καί οἱ κίονες ἔτι ἐλείποντο.
 

Ἀθλητάς δέ ὁπόσοι γεγόνασιν Ἀρκάσιν ὑπερῆρκε τῆ δόξῃ Δαμάρετος Ἡραιεύς, ὅς τόν ὁπλίτην δρόμον ένίκησεν <ἐν> Ὁλυμπίᾳ πρῶτος.
 Οἰκιστής τῆς Ἡραίας ἥταν ὁ Ἡραιεύς  γιος τοῦ Λυκάονα.
 

Ἡ πόλις βρίσκεται στη δεξιά ὄχθη τοῦ Ἀλφειοῦ. Σέ πολλά σημεῖα ἐκτείνεται καί στήν ἀπέναντι όχθη. Ὑπάρχουν  καί σπίτια σέ νησίδες στά ρηχά.
 

Κατά μῆκος τοῦ ποταμοῦ οἱ δρόμοι εἶναι κατάφυτοι ἀπό μυρσίνες καί ἄλλα ἥμερα δένδρα.
 

Ἐκεῖ εἶναι καί τά Λουτρά.
 

Καί ναοί ἀφιερωμένοι στόν Διόνυσο. Στόν ἕναν ναό τόν τιμούν ὡς "Πολιοῦχο". Ὁ ἄλλος, βοηθά στήν πρόοδο τῆς Πόλης.
 

Σέ ἕνα οἴκημα τελοῦν "ὄργια" (Ιερά Δρώμενα λατρευτικού χαρακτήρα) πρός τιμήν τοῦ Διονύσου.
 

Στήν Ἡραία ὑπάρχει  ναός τοῦ Πανός - Ἀρκαδική θεότητα -
 

Ἀπ τό ναό τῆς Ἥρας σώζονται λίγοι κίονες καί ἄλλα ἐρείπια ἐγκαταλελειμένα.
 

Ἀπό τούς Ἀθλητές πού ἀνέδειξε ἡ Ἀρκαδία πιο φημισμένος ἥταν ὁ Δαμάρετος Ἡραιεύς πρωταθλητής στόν Ὁλυμπιακό Ὁπλίτη Δρόμο
 

 

 

Στείλτε το μήνυμά σας στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση geioanni@sch.gr 
Copyright © Οκτώβριος 2005
Η Ιστοσελίδα μας ενημερώνεται τακτικά (τουλάχιστον κάθε μήνα)

< >Τελευταία Ενημέρωση  της  Ιστοσελίδας</ > 07-Απρ-2022