Γεώργιος Η. Σταυρόπουλος - Πτυχιούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Τ.Ε. - ΠΕ17.08

 
Μαθήματα Ο ιστοχώρος αυτός απευθύνεται στους μαθητές των ΕΠΑγγελματικών Λυκείων  ( ΕΠΑ.Λ. ). Εδώ θα βρίσκετε πρόσθετες πληροφορίες, διευκρινίσεις, σχέδια κ.α. για τον Τομέα  Ηλεκτρονικής Αρχική σελίδα
περιεχόμενα
Α' τάξης,  
Α' κύκλου
Β' τάξης

Ηλεκτρονικός Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων

 
Α' κύκλου
Α' τάξης,    
Β' κύκλου
Αναλογικά Ηλεκτρονικά § (4.7.4), (6.2.1 ewb), (8.11.2 ewb)
Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Θέματα Π.Ε. στα Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών ΕΠΑ.Λ.
Αρχές Αυτοματισμού  
Εργαστήριο Υπολογιστών για Ηλεκτρονικούς ΙΙ ΦΕ1.1ασκ1-2-3 avi, ΦΕ1.2ασκ1-2-3 avi, ΦΕ1.3ασκ1, ΦΕ1.4ασκ1-2-3-4, ΦΕ1_5, ΦΕ1_6, ΦΕ1_7, ΦΕ1_8, ΦΕ2_1, ΦΕ2_2, ΦΕ2_3
Τεχνολογία Υπολογιστών & Περιφερειακών Εξωτερικές_συνδέσεις_ηλεκτρονικού_υπολογιστή Παρουσίαση_Hardware-Υλικό_ηλεκτρονικού_υπολογιστή_2.2Mb
Συστήματα Εκπομπής και Λήψης Οπτικός Οδηγός Επιλογής Κεραιών FM - TV και Εγκατάστασης SAT,
Εργαστήριο Αναλογικών Ηλεκτρονικών Παρουσίαση_του_εργαστηρίου._Διαδικασία_εργασίας_μαθητών Πρότυπο_φύλλο_έργου Χιλιοστομετρικό_ημιλογαριθμικό_χαρτί,_για_τη_σχεδίαση_σημάτων_ καμπυλών_απόκρισης Χαρακτηριστικές_εξόδου_τρανζίστορ_C.E._Ευθεία_φόρτο Καμπύλες_απόκρισης_ενισχυτή_ με_/_χωρίς ανάδραση
Εργαστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών  
Α' τάξης,    
Α' κύκλου
Β' τάξης,    
Β' κύκλου

Α' τάξης,

   
Β' κύκλου
     
Εικονικό Εργαστήριο

on line ασκήσεις

games  
     
Επικοινωνία                    Επικοινωνία Copyright 2004- GiS