Γεώργιος Η. Σταυρόπουλος - Πτυχιούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Τ.Ε. - ΠΕ17.08

 
Μαθήματα Ο ιστοχώρος αυτός απευθύνεται στους μαθητές των ΕΠΑγγελματικών Λυκείων  ( ΕΠΑ.Λ. ). Εδώ θα βρίσκετε πρόσθετες πληροφορίες, διευκρινίσεις, σχέδια κ.α. για τον Τομέα  Ηλεκτρονικής Αρχική σελίδα
περιεχόμενα
Α' τάξης,  
Α' κύκλου
Β' τάξης,    
Α' κύκλου
Α' τάξης,

Ηλεκτρονικός Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων

 
Β' κύκλου
Δομή & Λειτουργία Μικροϋπολογιστών on line ασκήσεις Θέματα_Πανελληνίων_Εξετάσεων Τ.Ε.Ε. Θέματα Π.Ε. στα Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών ΕΠΑ.Λ.  Επιλογές_από_το_CD_της_MICROCHIP_για_τον_PIC_16F877
Εργαστήριο  Μικροϋπολογιστών Παρουσίαση_του_εργαστηρίου._Διαδικασία_εργασίας_μαθητών, Εντολές PIC, Άσκηση1 ewb, Άσκηση2 ewb, Άσκηση3 ewb, Άσκηση4 ewb, Άσκηση5 ewb, Άσκηση6 ewb, Άσκηση7,  Άσκηση8,  Άσκηση9,  Άσκηση10,  Άσκηση11,  Άσκηση12,  Άσκηση13,  Άσκηση14,  Άσκηση15,  Άσκηση16,  Άσκηση17,  Άσκηση18,  Άσκηση19,  Άσκηση20,  Άσκηση21,  Άσκηση22,  Άσκηση23,  Άσκηση24,  Άσκηση25,  Άσκηση26,  Άσκηση27,  
Τεχνολογία Δικτύων - Επικοινωνιών Πρότυπο OSI,
Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών Κατηγορίες καλωδίων, Εγκατάσταση WinXP, Εντολές δικτύου, Οπτικός Οδηγός Εγκατάστασης WinSERVER 2003, Οπτικός Οδηγός Εγκατάστασης Active Directory, Οδηγός Ρύθμισης DNS - Active Directory,
Συλλογή, Μεταφορά και Έλεγχος Δεδομένων Μετεωρολογικός Σταθμός Αμπελοκήπων,

Μετρητικός Σταθμός Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας Αμπελοκήπων,

Εργ. Συλλογής, Μεταφοράς και Ελέγχου Δεδομένων Παρουσίαση Εργαστηρίου Σ. Μ. Ε. Δ., Άσκηση 17, Άσκηση 18, Άσκηση 19, Άσκηση 20, Άσκηση 21, Άσκηση 22Άσκηση 23Άσκηση 24Άσκηση 25,
Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Εργαστήριο) Κώδικας_αντιστάσεων, sel51a4_1, sel56a4_2, sel59a5_6, sel64a5_1, sel65a5_2, sel65p5_2, sel67a5_3, sel68a5_4, sel70a5_5, sel70p5_3, sel71a5_6, sel71p7_4, sel86AriPraxeis, sel86p6_17, sel88p6_21, sel88p6_22, sel90KyklMetathesi, sel90YpolTokou, sel92ea2, sel92ea3, sel92ea4, sel93ea5, sel95TetrRiza, sel96p7_1, sel96p7_2, sel96Int_Fix, sel96Prosimo, sel97TrigSinartisis, sel98SinartExp_Log, sel99a7_1, sel100a7_2, sel100a7_3,
Τεχνολογίες Internet (Εργαστήριο) Εντολές_της_γλώσσας_HTML_για_την_κατασκευή_ιστοσελίδων Οδηγίες_χρήσης_Microsoft_Front_Page_98_για_την_κατασκευή_ιστοσελίδων    Ιστοσελίδα ( Δημιουργία - Σχεδίαση ) 
Ειδικά Θέματα Ηλεκτρονικών  
Α' τάξης,    
Α' κύκλου
Β' τάξης,    
Α' κύκλου
Α' τάξης,    
Β' κύκλου
     
Εικονικό Εργαστήριο

on line ασκήσεις

games  
     
Επικοινωνία                   Επικοινωνία Copyright 2004- GiS