@-σχολεί-ες
Γιώργος Παπαγιάννης
Δάσκαλος

Γιώργος Παπαγιάννης - Δάσκαλος 

  E-mail: gpapagia@sch.gr

Αρχική σελίδα
Σύνδεσμοι
Ενδελεχώς
Τα sites της εβδομάδας
Φωτογραφία
Εξοπλισμός
Ταξίδια
Πριν & μετά
@-σχολεί-ες (εκδόσεις)
Η τάξη μου
Ευέλικτη Ζώνη
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
Κοσμογονία
Η φωτιά
Λίθινη εποχή
Οικισμοί
Πολιτισμοί
Η γραφή
ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ
Θρησκείες
Θεοί
Ήρωες
ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Απολιθώματα
Έμβια όντα
Ζώα
Θηλαστικά (Τάξεις)
Βιβλιοδρομίες
Ιστορία Γ' Τάξη
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ολοήμερο
ΕΡΕΥΝΏ ΤΟ ΦΥΣΙΚΌ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ημερολόγιο
Ασπόνδυλα
Σπονδυλωτά
Απορρίμματα - Ανακύκλωση
ΖΩΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ
Birdwatching
Αρχεία
Πράγα-Βιέννη- Βουδαπέστη
Τοπία
Μαρόκο
Μάλτα
Βιβλία
Επίκαιρα - Νέα/ Εκπαιδευτικά
Καλώς ορίσατε
2009-2010
 
 Απορρίμματα - Ανακύκλωση


ΜΕΡΟΣ 
Α

Επιλογή θέματος

Κριτήρια επιλογής θέματος

Σκοποί – Στόχοι – Ειδικοί στόχοι

Η Μέθοδος – Στάδια ανάπτυξης

Βιβλιογραφικές πηγές

 

ΜΕΡΟΣ  Β

Η ρύπανση του περιβάλλοντος . . . .    σελ. 6

Πηγές ρύπανσης . . . . . . . . . . . . . . . σελ. 7

Στερεά απόβλητα . . . . . . . . . . . . . .  σελ. 7

Αστικά απορρίμματα . . . . . . . . . . . .  σελ. 8

Το πρόβλημα των απορριμμάτων . .      σελ. 9

Μέθοδοι διάθεσης απορριμμάτων . .     σελ. 10

Διαχείριση απορριμμάτων . . . . . . . .   σελ. 11

Τοξικά απόβλητα . . . . . . . . . . . . . . . σελ. 12

Συσκευασία- Βουνά από σκουπίδια ....  σελ. 13

Ανακύκλωση . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ. 14

Τα βήματα της ανακύκλωσης . . . . . ..   σελ. 15

Οικοκώδικας . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ. 16

 

ΜΕΡΟΣ  Γ

Δραστηριότητες (συνοπτικά) . . . . .    σελ. 17

Μελέτη στο σχολικό χώρο . . . . . . σελ. 18-19

Από την θεωρία στην πράξη σελ...  σελ. 20-23

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.......... σελ. 24-30

 

ΜΕΡΟΣ  Δ

Φωτογραφίες – Κατασκευές – Έκθεση
Κατασκευή - Επιμέλεια ιστοσελίδας: Γιώργος Παπαγιάννης Copyright 2004-2009 E-mail: gpapagia@sch.gr