Πληροφορική Α’ Γυμνασίου

Παρακάτω περιέχεται υλικό για το μάθημα της πληροφορικής της Α’ Γυμνασίου.

Υλικό για το μάθημα της “Τεχνολογίας”.

Παρακάτω θα βρείτε βίντεο με κατασκευές, παραδείγματα κατασκευών και οδηγίες για το μάθημα της Τεχνολογίας του Γυμνασίου.

Ενότητες Τεχνολογίας Γυμνασίου

Οι βασικές ενότητες της Τεχνολογίας στην Α’ γυμνασίου είναι τα Εργαλεία (αντικείμενο όπου μας βοηθάει στην εκτέλεση μιας εργασίας.Είναι ο πρόγονος της μηχανής),Η Ενέργεια (υπάρχει παντού γύρω μας σε διάφορες μορφές) και οι Μεταφορές (διάφορα μέσα για τις μετακινήσεις του ανθρώπου στη ξηρά και στην θάλασσα και πολύ αργότερα στον αέρα και στο διάστημα).

Ενότητα Εργαλεία -Μηχανές

Μεταφορές – Επικοινωνίες

Ενότητα Ενέργεια- Ισχύς

Χρήσιμα Έγγραφα και Συνδέσμοι

  • Οδηγίες εντοπισμού πληροφοριών
  • Τα εργαλεία του Εργαστηρίου
  • Προτάσεις Ατομικού Έργου

Τέλος για σήμερα…