5. Να αναζητήσετε στα κείμενα των προηγούμενων Ενοτήτων και να καταγράψετε τα παράγωγα ουσιαστικά που δηλώνουν το πρόσωπο που ενεργεί, ενέργεια, κατάσταση, αποτέλεσμα ενέργειας.

τροφός
τροφήν
γράμματα
γραμματισταί
κιθαρωδοί
χλαμυδουργία
εξωμιδοποιίας
κῦμα
ἀγάλματα
πενία